Μέλη

Εγγραφόμενοι σαν μέλη έχετε πρόσβαση στο αρχείο έκδοσης του περιοδικού μας. Ενσωματώνουμε σταδιακά κ άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη μας. Μείνετε συντονισμένοι στον ιστοχώρο μας για νεώτερα!

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 307 επισκέπτες και κανένα μέλος

 

Μείωση των νεκρών χρόνων της παραγωγής κατά 20 φορές

 Του Σπύρου Βαμβακά

 

Έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενα άρθρα, την έννοια της Λιτής Παραγωγής, τη διεργασία μείωσης των ‘8 απωλειών’ στην παραγωγική διαδικασία, τα διαθέσιμα εργαλεία, και την εφαρμογή τους στη ‘δική’ μας Επιχείρηση. Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια αναλυτικά, κάποια από τα εργαλεία, αρχίζοντας με το SMED.

 


SMED
(Single Minute Exchange of Dies)

σημαίνει: αλλαγή καλουπιών εντός μονοψήφιου αριθμού λεπτών.

 

Ξεκίνησε από τις αλλαγές καλουπιών στις πρέσες της ΤΟΥΟΤΑ στη δεκαετία του ΄50, σαν Quick Die Change, ή QDC. Είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία του Toyota Production System - TPS που αποτελεί την βάση του Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή. Με τη μεθοδολογία αυτή, κατάφεραν οι Ιάπωνες να περιορίσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την αλλαγή καλουπιών, από αρκετές ώρες, σε 15 λεπτά το 1962 και σε 3 (!) λεπτά το 1971.

VAMVAKAS 76 1 ARTHRO SITE ALLPACK

Πρέσα αυτοκινήτοβιομηχανίας (www.hilcoind.com)

 

Ο όρος SMED ανήκει στον συνεργάτη της ΤΟΥΟΤΑ Shigeo Shingo, και περιγράφεται στο βιβλίο του: A Revolution in Manufacturing: The SMED System, που κυκλοφόρησε το 1985.

Πριν αναπτύξουμε το εργαλείο αυτό, πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι η μέθοδος αυτή, δεν αφορά μόνο σε αλλαγές καλουπιών. Αφορά σε κάθε μηχανική αλλαγή που γίνεται σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής, είτε σε οποιαδήποτε διεργασία που είναι απαραίτητη για να περάσουμε από το ένα προϊόν στο επόμενο. Επίσης, εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται σταμάτημα της γραμμής, πχ για αλλαγή υλικού συσκευασίας, αλλαγή ρολού ετικέτας ή φιλμ, αλλαγή παλέτας, τροφοδοσία Α΄ υλών και υλικών συσκευασίας κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και σε περιπτώσεις χειρωνακτικής εργασίας. Σαν ακραίο παράδειγμα εδώ, θα αναφέρουμε την περίπτωση αλλαγής 4 ελαστικών σε ένα αυτοκίνητο, που μπορεί να διαρκεί από 3 ώρες ως 3 δευτερόλεπτα!

 

VAMVAKAS 76 2 ARTHRO SITE ALLPACK VAMVAKAS 76 3 ARTHRO SITE ALLPACK
Βουλκανιζατέρ στην Αίγυπτο (Σ. Βαμβακάς) Ferrari F1 Pit Stop Perfection (www.youtube.com)

 

Το SMED λοιπόν ορίζει , και βελτιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για την αλλαγή εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων μεταξύ επαναλαμβανομένων εργασιών. Ο στόχος του SMED είναι να επιτευχθεί με ασφάλεια ο χαμηλότερος δυνατός χρόνος μετάβασης (changeover) από το τέλος ενός κύκλου Παραγωγής μέχρι τον επόμενο με σταθερή λειτουργία, εξετάζοντας σχολαστικά κάθε ενέργεια που γίνεται εκτελείται.

Για να ξεκινήσουμε μια εφαρμογή SMED, πρέπει πρώτα να μετρήσουμε τους χρόνους αλλαγής, να εντοπίσουμε τις πιο επώδυνες αλλαγές, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα παρακάτω βήματα:

 

1. Παρατήρηση μιας διαδικασίας αλλαγής και αναγνώριση των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, με βιντεοσκόπηση μιας αλλαγής και καταγραφή των ενεργειών με χρήση της μπάρας δευτερολέπτων κατά την αναπαραγωγή του βίντεο. Είναι σημαντικό να καταγράψουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται από την παραγωγή του τελευταίου κομματιού μέχρι τη στιγμή που η γραμμή ξαναλειτουργεί με πλήρη ταχύτητα. Να καταγράψουμε δηλαδή και όλες τις ρυθμίσεις – διορθώσεις που κάνουν οι χειριστές. Να παρατηρήσουμε και όλες τις ενέργειες που γίνονται πριν και μετά την αλλαγή. Επίσης θα πρέπει να ενημερώσουμε τους χειριστές για το σκοπό της εφαρμογής, να λάβουμε την άδεια συγκατάθεσή τους για την βιντεοσκόπηση και να εμπλέξουμε και άλλους εργαζόμενους (Συντήρηση, εργοδηγούς κ.λπ.)

VAMVAKAS 76 4 ARTHRO SITE ALLPACK
Βιντεοσκόπηση αλλαγής ρόλου (Σ. Βαμβακάς)

 

2. Διαχωρισμός των ενεργειών που γίνονται σε κάθε σταμάτημα της παραγωγής σε:
• Εσωτερικές (Internal): Ενέργειες που για να γίνουν, απαιτείται να είναι σταματημένη η γραμμή παραγωγής
• Εξωτερικές (External): Ενέργειες που μπορούν να γίνουν με τη γραμμή παραγωγής σε λειτουργία

Οι εξωτερικές ενέργειες μεταφέρονται πριν ή μετά από το σταμάτημα. Τέτοιες είναι η προετοιμασία και η μεταφορά των υλικών κοντά στη μηχανή, ο καθαρισμός και η τακτοποίηση των εξαρτημάτων ή των υλικών που αφαιρέθηκαν κ.λπ.

3. Μεταφορά των εξωτερικών ενεργειών πριν ή μετά το σταμάτημα. Μπορεί αυτό το βήμα να φαίνεται απλοϊκό, πάντα όμως μας δίνει ένα σημαντικό κέρδος. Στο παράδειγμα που εικονίζεται, φαίνεται μια τέτοια καταγραφή από μια πρόσφατη εφαρμογή SMED, από την οποία προήλθε μείωση του χρόνου σταματήματος κατά 41%!

VAMVAKAS 76 5 ARTHRO SITE ALLPACK

4. Μείωση των εσωτερικών ενεργειών. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μεθοδολογία της ΤΟΥΟΤΑ ECRS

VAMVAKAS 76 6 ARTHRO SITE ALLPACK Εννοείται ότι η εξάλειψη των ενεργειών είναι πάντα προτιμότερη από τη βελτιστοποίηση τους, διότι μειώνει την απαιτούμενη προσπάθεια ενώ παράλληλα βελτιώνει τον χρόνο.

5. Μείωση των εξωτερικών ενεργειών. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει πληθώρα τρόπων και μεθόδων για να μειώσουμε τους χρόνους αλλαγής και ρυθμίσεων μιας γραμμής παραγωγής (changeover & setup). Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ταχυσύνδεσμοι αντί για βίδες, ενσωματωμένες μετρητικές διατάξεις, χρωματική σήμανση ομοειδών εξαρτημάτων, αερόκλειδα ή κλειδιά καστάνιας αντί για απλά κλειδιά, οδηγοί, καρότσια μεταφοράς, «οδηγοί», ιδιοσυσκευές, ομογενοποίηση διαστάσεων κλπ.

6. Τυποποίηση και Συντήρηση της διαδικασίας. Αυτό το βήμα τείνει να παραλείπεται, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να δημιουργηθούν οδηγίες για κάθε βήμα. Μπορούν να δημιουργηθούν δείκτες για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής

A. Μέτρηση MTTS (Mean Time To Set-up) – Μέσος χρόνος για 1 set-up

B. Μέτρηση Set-up rate - % του ωφέλιμου χρόνου μηχανής που χρησιμοποιείται για set-up

Επίσης, μπορεί η διαδικασία να επαναληφθεί ώστε να εντοπισθούν επιπλέον ευκαιρίες βελτίωσης.

Η εμπειρία έχει διδάξει, ότι σε κάθε εφαρμογή πετυχαίνουμε μείωση του χρόνου αλλαγής κατά 20-60% με την εμπλοκή του προσωπικού, την εκπαίδευση και την αλλαγή νοοτροπίας, δηλαδή από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η εφαρμογή τεχνικών βελτιώσεων που συνήθως απαιτούν και κάποια επένδυση, μπορούν να έρθουν σε δεύτερη προτεραιότητα.

VAMVAKAS 76 7 ARTHRO SITE ALLPACK

Κλείνοντας, ας αναφέρουμε ότι έχουν γίνει εφαρμογές με βελτίωση του χρόνου αλλαγής κατά 20, 30 ακόμη και 40 φορές. Έχει αρχίσει να αναφέρεται και η μέθοδος OTED, (One-Touch Exchange of Die) που υποστηρίζει ότι οι αλλαγές μπορούν να γίνονται σε λιγότερο από 100 δευτερόλεπτα.

 

 

 

 

Προφίλ Σπύρου Βαμβακά

A1 4

Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. Είναι επίσης πτυχιούχος εκπαιδευτικός τεχνικής εκπαίδευσης, απόφοιτος της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1986 αρχικά σαν μελετητής ιδιωτικών έργων και στη συνέχεια στη βιομηχανία, σαν Διευθυντής Παραγωγής, σε εταιρεία κατασκευής στρατιωτικών ανταλλακτικών. Επίσης συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη διδασκαλία του Μηχανολογικού Σχεδίου.

Από το 1992 έως το 2011  εργάστηκε  στη Coca Cola-HBC, σαν Μηχανικός Εργων, Προϊστάμενος Συντήρησης, Προϊστάμενος Παραγωγής, Τεχνικός Διευθυντής, Διευθυντής Εργοστασίων, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διευθυντής Engineering Ελλάδος. Ασχολήθηκε με επιτυχία με τη Διοίκηση Παραγωγής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση κόστους παραγωγής, όπως επίσης και με τη διαχείριση μεγάλων έργων, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων & συσκευασιών, καθώς και διαδικασιών παραγωγής. Ηγήθηκε στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδύσεων, στην τυποποίηση προδιαγραφών εξοπλισμού και την αξιολόγηση προμηθευτών.

Από το 2012, δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης, κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις αρχές του αρχές Lean Manufacturing. Επίσης αξιολογεί το προσωπικό και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης.

Την περίοδο 2014-2015 διετέλεσε Coach στο Δίκτυο Παραγωγικότητάς του ΣΕΒ. Ηγείται ομάδας πρώην στελεχών της Βιομηχανίας η οποία αναμορφώνει τη λειτουργία  επιχειρήσεων. Παραδίδει σεμινάρια Λιτής Παραγωγής. Είναι αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society.

Προσωπικό e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.