DK- Οι επιπτώσεις του Covid – 19 (updated)

0
5072

 

Οι επιπτώσεις του Covid – 19 στην οικονομία και στην καταναλωτική συμπεριφορά

Η παγκόσμια οικονομία καθώς και η καταναλωτική συμπεριφορά διαγράφουν μία πορεία πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα δεδομένα. Ο νέος Kορoνοϊός έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων αλλά και των επιχειρήσεων, αφήνοντας στο πέρασμά του, εκτός από χιλιάδες νεκρούς, τεράστιες οικονομικές καταστροφές.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση θεωρείται αναπόφευκτη για το 2020, με τα χρηματιστήρια να καταρρέουν και την ανεργία να αυξάνεται. Οι ασκούντες οικονομικής πολιτικής, με τα εργαλεία που διαθέτουν προσπαθούν να συγκρατήσουν την εξάπλωση της πανδημίας σε χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάρρευση.

Οι παραπάνω παράμετροι, όπως είναι φυσιολογικό έχουν δημιουργήσει τεράστιο αντίκτυπο σε μία από τις βασικότερες μεταβλητές της οικονομίας, αυτή της κατανάλωσης. Η αβεβαιότητα των καταναλωτών αυξήθηκε κατακόρυφα και σε συνδυασμό με την απαγόρευση κυκλοφορίας και το κλείσιμο πολλών κλάδων, οι οικονομίες έχουν “παγώσει”. Άμεση συνέπεια της διαταραχής της κατανάλωσης και της μείωσης της παραγωγής, είναι η συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου, γεγονός που επιταχύνεται από το κλείσιμο των συνόρων, σημαντικών οικονομιών.

Ωστόσο, οι καταναλωτές ακόμα και μέσα από τα σπίτια τους συνεχίζουν να καταναλώνουν. Η επιρροή του νέου κoρονοϊού εξαπλώνεται σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Αυτή η εξάπλωση όμως είναι ασύμμετρη, καθώς πλήττει σε διαφορετικό βαθμό κάθε κλάδο. Για το λόγo αυτό είναι σημαντική η σκιαγράφηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ατόμων, εν’ όψη αυτών των νέων δεδομένων.

 

Η αβεβαιότητα στην οικονομία και στη καταναλωτική συμπεριφορά

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα σημαντικότερα “αγκάθια” της νέας πανδημίας είναι η τεράστια αβεβαιότητα που εξαπλώθηκε σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Στη συνέχεια αποκαλύπτεται, πώς ο νέος κορονοϊός έχει μεταβάλει την καταναλωτική συμπεριφορά ριζικά, προκαλώντας κυρίως μείωση κατανάλωσης στους περισσότερους κλάδους της αγοράς. Ωστόσο, για να γίνουν αντιληπτά τα νέα καταναλωτικά δεδομένα, είναι σημαντικό να υπολογιστεί το ύψος της αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από τη Global Web Index (2020), σε 17 χώρες, η ανησυχία του κοινού σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυξάνεται συνεχώς με το πέρασμα των ημερών.

Συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου και απαντήθηκε από χρήστες του διαδικτύου, ηλικίας από 16-64 ετών.

 

Βαθμός ανησυχίας για την κατάσταση του Covid-19

Πηγή: globalwebindex (2020)

Στην ερώτηση πόσο ανησυχούν για την εξέλιξη του Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι εξαιρετικά ανήσυχο, γεγονός που αποδεικνύει την κατακόρυφη αύξηση της αβεβαιότητας στην παγκόσμιο προσκήνιο.

Αναφορικά με τις εισοδηματικές τάξεις, αυτοί που διατηρούν υψηλότερα εισοδήματα, τείνουν να είναι περισσότερο αβέβαιοι για το μέλλον. Συγκεκριμένα, τα άτομα που λαμβάνουν εισόδημα άνω του μέσου οικιακού εισοδήματος, δηλώνουν πως είναι εξαιρετικά ανήσυχα σε ποσοστό 39% του συνόλου, ενώ το 38% των υψηλών εισοδημάτων ανησυχεί πολύ. Τα χαμηλότερα εισοδήματα δηλώνουν πιο αισιόδοξα, καθώς το 35% είναι εξαιρετικά ανήσυχο, με το 19% να ανησυχεί αρκετά και το 10% ελάχιστα..

Διάρκεια πανδημίας Covid-19 παγκοσμίως

Πηγή: globalwebindex (2020)

Όσον αφορά τη διάρκεια της νέας πανδημίας το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προβλέπει την διάρκεια της σε 6 μήνες, θέτοντας σαν μήνα βάσης τον Απρίλιο. Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό 36% θεωρεί πως η κρίση του ιού θα υφίσταται για τουλάχιστον ένα έτος ή και παραπάνω.
Οι πιο απαισιόδοξες, σε αυτή την περίπτωση, είναι οι γηρότερες γενεές (57-64 ετών), αφού το 57% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κρίση θα διαρκέσει τουλαχιστον ένα έτος ή και παραπάνω

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της ανησυχίας για το αντίκτυπο του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δεδομένα της έρευνας που αναλύθηκαν, αποδεικνύουν ότι σε μεγάλο βαθμό, τα άτομα τρέφουν μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά για τη χώρα τους. Στο γεγονός αυτό πιθανότατα να συμβάλει η κατάσταση που επικρατεί σε χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, που έχουν μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας του ιού.

Η μέση διάρκεια της κρίσης της πανδημίας σύμφωνα με την εκτίμηση του κοινού είναι οι έξι μήνες, με τα άτομα να πιστεύουν πως το αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία να είναι μεγάλο έως και δραματικό. Το παραπάνω ενθαρρύνει την αύξηση της αβεβαιότητας περαιτέρω.
Από την πλευρά των προσωπικών οικονομικών, τα άτομα είναι πιο αισιόδοξα, γεγονός που πιθανότητα οφείλεται στα κρατικά μέτρα στήριξης που δίνονται στους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις, σε πολλά κράτη. Από την εξέταση των στοιχείων, συνάγεται το συμπέρασμα πως τα άτομα ανησυχούν περισσότερο για τη κατάσταση που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά σε ατομικό.

Τι αντίκτυπο θα έχει ο Covid – 19 στην παγκόσμια οικονομία

Πηγή: globalwebindex (2020)

Στην ερώτηση ποιο θεωρείται ότι θα είναι το αντίκτυπο του Κωρονοϊού στην παγκόσμια οικονομία, το 44% θεωρεί πως οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Μόλις το 11% πιστεύει πως ο νέος ιός θα αφήσει αλώβητη την οικονομία ή θα ασκήσει ελάχιστη επιρροή σε αυτή.

Επίπτωση στα προσωπικά οικονομικά

Πηγή: globalwebindex (2020)

Αναφορικά με το βαθμό που πρόκειται να επηρεαστούν τα οικονομικά των ατόμων και των νοικοκυριών, σε αυτό το σημείο, τα άτομα είναι πιο αισιόδοξα. Το 46% θεωρεί πως το αντίκτυπο στα οικονομικά τους θα είναι μικρό και το 11% πιστεύει πως δεν θα υπάρξει καμία επιρροή. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό (12%), προβλέπει μεγάλη αναταραχή.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των απαισιόδοξων προέρχεται από άτομα χαμηλής εισοδηματικής τάξης, νεαρής ηλικίας.


Καταναλωτική συμπεριφορά

 

Η νέα πανδημία έχει αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο, σε μόλις μερικές εβδομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων, οι οποίοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Προκειμένου, οι εταιρείες να βγουν όσο το δυνατόν αλώβητες από τη νέα κρίση, είναι αναγκαία η παρακολούθηση και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές καταναλωτικές τάσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του Covid-19.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ζωτικής σημασίας

Με τους καταναλωτές να βρίσκονται κλεισμένοι στο σπίτια τους και με τα περισσότερα από τα φυσικά καταστήματα να είναι κλειστά, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Σχεδόν ένας στους 2 καταναλωτές έχει αυξήσει τις αγορές του από online καταστήματα.

Τεράστια άνοδος online πωλήσεων έχει σημειωθεί σε προϊόντα παντοπωλείου, όπως φαγώσιμα, αλλά και σε είδη υγιεινής. Επιπλέον, πολύ καταναλωτές αντικατέστησαν τα παραδοσιακά ψώνια με online αγορές, όσον αφορά είδη ρουχισμού και προϊόντων ομορφιάς.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι εταιρείες που δεν κατέχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι απαραίτητο να βρουν διέξοδο στις διαδικτυακές αγορές ώστε να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους άνω του μηδέν ή και να τις αυξήσουν.

 

Συμπεριφορά online αγορών

Πηγή: globalwebindex (2020)

Όπως παρατηρείται στο γράφημα της συμπεριφοράς στις online αγορές, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αυξήσει τις διαδικτυακές του αγορές. Μόλις το 15% απάντησε ότι δεν πραγματοποιεί καθόλου online αγορές, ενώ το 17% τις έχει μειώσει.

Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει αυξήσει τα καταναλωτικά έξοδα σε διαδικτυακές αγορές, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 24-37 (Millenials) και έχει εισόδημα άνω του μέσου.

Αύξηση online αγορών

 

Πηγή: globalwebindex (2020)

Αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία έχουν γνωρίσει αύξηση διαδικτυακών πωλήσεων εν μέσω Covid-19, τα φαγώσιμα προϊόντα και τα είδη υγιεινής είναι αυτά με το μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών.

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται και σε είδη ρουχισμού, αλλά και σε είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία ταινίες κλπ.

 

Grocery spending is on the rise

Όπως οι online αγορές, έτσι και τα έξοδα σε super market και παντοπωλεία, έχουν αυξηθεί. Με τους καταναλωτές να μένουν όλες τις ώρες της ημέρας στο σπίτι, οι συνήθειες έχουν αλλάξει. Το μαγείρεμα στο σπίτι γίνεται καθημερινότητα ενώ τα αναλώσιμα αγαθά καταναλώνονται πιο συχνά.

Δεδομένης της κατάστασης και της αναγκαιότητας, για υγιεινή και καθαριότητα, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής είναι αυτά που καταναλώνονται κατά κύρια βάση, μαζί με τα προϊόντα για απολύμανσης χώρων. Επίσης, τα αγαθά μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κλπ.) έχουν γνωρίσει αύξηση στη ζήτησή τους, καθώς οι καταναλωτές τα προτιμούν για να αποφύγουν συχνές επισκέψεις στους χώρους των super market.

Τέλος, οι καταναλωτές προτιμούν να πηγαίνουν σε καταστήματα προμηθειών όσο το δυνατόν λιγότερο συχνά και για το λόγο αυτό έχουν “μεγαλώσει” τα καλάθια τους. Με την έννοια αυτή νοείται ότι προτιμούν να επισκέπτονται τα καταστήματα μία φορά αγοράζοντας τα απαραίτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πάγωμα αγορών

Σε αντίθεση με τις αγορές από τα grocery shops, υπάρχουν κατηγορίες που οι καταναλωτές έχουν παγώσει τις αγορές τους, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα τις πραγματοποιούσαν. Οι καλοκαιρινοί τουριστικοί προορισμοί είναι αυτοί που πρόκειται να δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι η κατάσταση το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται κρατήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αεροπορικές πτήσεις.

 

Μεταβολή των εξόδων σε Super Market και παντοπωλεία

Πηγή: globalwebindex (2020)

Οι καταναλωτές έχουν αυξήσει τα έξοδα τους σε καταστήματα Super Market. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, στην ερώτηση πόσο ξοδεύεται σε Super Market και παντοπωλεία κατά τη διάρκεια του Covid-19, το 49% απάντησε περισσότερο από ότι πριν.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που έχουν αυξήσει τα έξοδά τους σε Super Market, λαμβάνουν εισόδημα άνω του μέσου.

 

Προϊόντα που αγοράζονται περισσότερο από super market και παντοπωλεία

Πηγή: globalwebindex (2020)

Παραπάνω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση, τι από τα παρακάτω αγοράζεται από super market και παντοπωλεία πιο συχνά κατά τη διάρκεια του Covid-19.

Όπως φαίνεται, τα προϊόντα super market τα οποία έχουν γνωρίσει αύξηση πωλήσεων εν μέσω Covid-19, τα είδη υγιεινής είναι αυτά με το μεγαλύτερο όγκο αγορών. Σημαντική αύξηση έχουν γνωρίσει και τα φαγώσιμα προϊόντα μακράς διάρκειας.

Σημαντική μείωση παρατηρείται και στους κλάδους ενδυμάτων και υποδημάτων, αξεσουάρ, συσκευών τεχνολογίας, αλλά και στις παραγγελίες οχημάτων.

Healthiest way of life

Illustration of healthy lifestyle

Με δισεκατομμύρια ανθρώπους περιορισμένους στα σπίτια τους, παρατηρείται μία ραγδαία τάση υιοθέτησης υγιεινών τρόπων ζωής. Εφόσον το eating-out είναι αδύνατο, οι καταναλωτές προτιμούν να παρασκευάζουν και να καταναλώνουν πιο υγιεινά γεύματα, από ότι συνήθιζαν στην καθημερινότητά τους.

Η υγιεινή διατροφή φαίνεται πως συνδυάζεται με την κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών, προκειμένου τα άτομα να θωρακίσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα και να ενισχύσουν την υγεία τους.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ο άπλετος ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν τα άτομα πλέον, ικανοποιείται με περισσότερες δραστηριότητες σωματικής άσκησης.

Κατά συνέπεια, όπως διαφαίνεται, ο κορονοϊός εκτός από τα τόσα πολλά που έχει προξενήσει στην ανθρωπότητα τους τελευταίους μήνες, έδωσε και κάτι θετικό. Την δυνατότητα να κάνουν οι άνθρωποι δραστηριότητες που δεν προλάβαιναν να υλοποιήσουν στην “πραγματική τους ζωή”.

 

Αναβολές αγορών

Πηγή: globalwebindex (2020)

Στην ερώτηση τι αγορές έχετε αναβάλει λόγω του Covid-19, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μεταξύ άλλων πως δεν έχει κλείσει διακοπές. Μεγάλο μέρος των απαντήσεων πήγε και στη κατηγορία των ρούχων, αλλά και στα εισιτήρια παραστάσεων και συναυλιών.

 

Δραστηριότητες και συνήθειες κατά τον Covid-19

Πηγή: globalwebindex (2020)

Στην ερώτηση ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες έχετε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του Covid-19, το μεγαλύτερο μερίδιο των ερωτηθέντων απάντησε ότι περνάει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του και έχει υιοθετήσει πιο υγιεινούς τρόπους διατροφής και ζωής.