Αύξηση ελληνικών εξαγωγών αγαθών κατά 14% το α’ τρίμηνο 2015-Ζητούμενο η επιτάχυνση της διαπραγμάτευσης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους μας

0
5333

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών για το διάστημα Ιαν-Μάρτιος 2015, οι εξαγωγές αγαθών της χώρας μας, χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 14% σε ετήσια βάση και σε αξία υπολογίζονται σε €4,4 δις. Αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, κατέγραψαν πτώση σε ετήσια βάση κατά 1,8%.

 

Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σχεδόν σε όλους τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους τον Μάρτιο 2015 οι εξαγωγές μας κατέγραψαν ανοδική πορεία, μετά από μια διαρκή πτώση από τα τέλη του 2013. Ωστόσο, πρόκειται προς το παρόν μόνο για ένα μήνα ανόδου και η Ελλάδα παραμένει μια «κλειστή» οικονομία με μικρή συνεισφορά των εξαγωγών στο παραγόμενο προϊόν της χώρας (17,3% το 2014). Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν διεθνώς εν μέσω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών για την ελληνική οικονομία. Πρέπει να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι όσο δεν καταλήγει η διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης με τους εταίρους μας, είναι ουσιαστικά σαν να μην έχει γίνει καθόλου διαπραγμάτευση. Οι έντονα αρνητικές συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει η εθνική οικονομία και η επιχειρηματική κοινότητα, αποτυπώνονται με σαφήνεια και στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εαρινές προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με τις οποίες η προβλεπόμενη ανάπτυξη για την χώρα μας θα επιβραδυνθεί σημαντικά για φέτος, αφού η αύξηση του ΑΕΠ δεν θα ξεπεράσει το 0,5%, ενώ το Φεβρουάριο 2015 η ίδια πηγή προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 2,5%. Η αναθεώρηση αυτή για την ανάπτυξη στην χώρα μας, επηρεάζει, όπως είναι λογικό, αρνητικά και τους υπόλοιπους κρίσιμους δείκτες της οικονομίας, όπως το δημόσιο έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, την απασχόληση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις επενδύσεις. Την ίδια στιγμή αναθεωρούνται προς το καλύτερο οι προβλέψεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, με αιχμή την περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση που αποφάσισε το Μάρτιο η ΕΚΤ, η οποία βελτιώνει τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά των ευρωπαϊκών χωρών, εξαιρουμένης βέβαια της Ελλάδας.

 

Είναι προφανές ότι την ίδια στιγμή που η ελληνική οικονομία και κατ΄ επέκταση οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεμένουν ακόμα περισσότερο από ρευστό και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι ανταγωνίστριες χώρες ενισχύονται. Παράλληλα οι ευρωπαϊκές αγορές που αποτελούν τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας δείχνουν να ανακάμπτουν.

 

Η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει αφενός να επισπεύσει τις διαδικασίες για συμφωνία με τους εταίρους της, αφετέρου να προετοιμαστεί για το άμεσο μέλλον και να αδράξει τις ευκαιρίες, οι οποίες δείχνουν να δημιουργούνται από την ιδιαίτερα ευνοϊκή διεθνή συγκυρία – κυρίως λόγω της μείωσης της τιμής του πετρελαίου, της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου που παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά και της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών αγορών, που παραμένουν οι κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι μας. Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της σκληρής διαπραγμάτευσης και, όπως όλοι οι Έλληνες, στηρίζουμε την Κυβέρνησή μας σε αυτό, οι διαδικασίες όμως θα πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να διασφαλισθεί ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, έτσι ώστε με τη λήξη της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και την εξασφάλιση της ρευστότητας για την οικονομία, να μπορέσει να αξιοποιηθεί και το πακέτο Draghi αλλά και να ενεργοποιηθεί το ΣΕΣ 2014-2020 – που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την επανεκκίνηση των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και των επιχειρήσεών της – και να μην χαθεί περαιτέρω πολύτιμος χρόνος στην υλοποίηση των δράσεών του.

 

Στατιστική Τεκμηρίωση – Εμπορευματικές Συναλλαγές

 

Αύξηση κατά 14% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €4,4 δις. Οι εισαγωγές, εκτός καυσίμων αντίστοιχα παρέμειναν αμετάβλητες και το εμπορικό έλλειμμαβελτιώθηκε κατά 12,9%, όταν σε αξία υπολογίζεται σε €3,6 δις. Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων οι εξαγωγές μας κατέγραψαν πτώση κατά 1,8%, οι εισαγωγές πτώση κατά 7% και το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 13,2%. Το α’ τρίμηνο 2015, 54% των εξαγωγών μας (με καύσιμα) απευθύνεται στις χώρες εντός ΕΕ-28 και 46% στις τρίτες χώρες.

 

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών

 

(ποσά σε εκατ.€

χωρίς καύσιμα)

Ιαν-Μαρτ

13

Ιαν-Μαρτ

14

Ιαν-Μαρτ

15

ET

15/14

MET

13/15

Εισαγωγές7.269,48.111,38.116,80,1%5,7%
Εξαγωγές4.086,33.912,54.461,614,0%4,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο-3.183,1-4.198,8-3.655,2-12,9%7,2%
Εξαγωγές/ Εισαγωγές56,2%48,2%55,0%14,0%-1,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ/ ΕΤ: Ετήσια Τάση/ ΜΕΤ:Μέση Ετήσια Τάση

 

Κλαδικά, σε όλες τις ομάδες προϊόντων, πλην των πετρελαιοειδών, σημειώθηκε αύξηση το α’ τρίμηνο 2015, σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών μειώθηκαν σε αξία κατά 26,2%, ωστόσο ακόμα συνεισφέρουν με μερίδιο 29,1% στις ελληνικές εξαγωγές. Μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στις εξαγωγές λίπων & ελαίων, κατά 256,8% και ουσιαστικά επανήλθαν στα επίπεδα του 2013. Ακόμα, άνοδος καταγράφηκε στους ακόλουθους κλάδους: μηχανήματα (+33,9%), ποτά και καπνά (+33,6%), βιομηχανικά είδη (+17,7%), διάφορα βιομηχανικά (+9,4%), πρώτες ύλες (+7,3%), τρόφιμα (+4,2%), χημικά προϊόντα (+0,4%). Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών κατά ομάδες προϊόντων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 1, ενώ στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται το ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών ανά κλάδο, σε συναλλαγές με χώρες εντός ΕΕ-28 και με τρίτες χώρες.

 

Διάγραμμα 1. Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών ανά κλάδο, Ιαν-Μάρτιος 2015

 

 

Διάγραμμα 2. Συμμετοχή ελληνικών εξαγωγών ανά κλάδο σε ΕΕ-28 και Τρίτες χώρες, Ιαν-Μάρτιος 2015