Αγοραστικές συμπεριφορές – Ευρωπαίων καταναλωτών

0
5454

Υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις πως η βιομηχανία συσκευασιών εδώ και καιρό αλλάζει, με τους καταναλωτές να προσπαθούν συνεχώς να μειώσουν την περιβαλλοντική τους επίπτωση μέσω ορθότερων περιβαλλοντικά επιλογών. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητες οι έρευνες που επικεντρώνονται στο πόσο σημαντική είναι η επίδραση των αειφόρων συσκευασιών στις αγοραστικές συμπεριφορές.

Η έρευνα με τίτλο “European Consumer Packaging Perceptions”, που διεξήχθη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία) αποσκοπεί στο να μετρήσει τις στάσεις του καταναλωτικού κοινού σε σχέση με την βιωσιμότητα του κλάδου, με τον συνολικό πληθυσμό των συμμετεχόντων να ανέρχεται στα 7.000 άτομα. Η έρευνα δεν στοχεύει απλά στο να μελετήσει τις βλέψεις και στάσεις των καταναλωτών επί του θέματος, αλλά και τις επιπτώσεις του στις αγοραστικές συμπεριφορές.

Συνολικά, η έμφαση που δίνεται σε πιο πράσινες αγοραστικές επιλογές είναι ευδιάκριτη σε όλες τις χώρες της έρευνας. Το 68% των ερωτηθέντων εξακριβώνει πως η σημαντικότητά του αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 5 χρόνια. Παράλληλα, 3 στους 4 δηλώνουν πως, όταν ψωνίζουν, σκέφτονται το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της συσκευασίας, λαμβάνοντάς το υπόψιν στην τελική αγοραστική απόφαση.

Consumer all pack 88 1

 

Όμως, μπορεί οι καταναλωτές να προτιμούν να λαμβάνουν πιο “πράσινες” αποφάσεις, αλλά πόσο παραπάνω θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτές; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία (77%) των ερωτηθέντων, θα ήταν έτοιμη να δώσει κάτι παραπάνω, εάν η συσκευασία είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον!

 

Consumer all pack 88 2

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την χρήση του χαρτιού ως πρώτη ύλη είναι ιδιαιτέρως θετικά, καθώς οι καταναλωτές κατανοούν τα περιβαλλοντικά προτερήματα των χάρτινων συσκευασιών. Συγκρίνοντάς το με άλλα υλικά, το χαρτόνι θεωρείται το πιο πράσινο, ενώ έχει, σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των συμμετεχόντων, την πιο ανακυκλώσιμη μορφή.

 

Consumer all pack 88 3Consumer all pack 88 4

 

Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές ξεκάθαρα πιστεύουν πως μπορούν να γίνουν περισσότερα στον συγκεκριμένο τομέα. Το 64% αναφέρει πως δε γίνονται αρκετά από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εισάγουν πιο πράσινες συσκευασίες. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως οι μισοί περίπου συμμετέχοντες (58%) αναφέρουν πως θα έπρεπε να επιβάλλονται φορολογικές κυρώσεις σε λιανέμπορους και εταιρίες, ώστε να υιοθετήσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές συσκευασίας. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές ζητούν και περισσότερη πληροφόρηση, μιας και το 90% επιθυμεί παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την βιωσιμότητα της μορφής συσκευασίας που χρησιμοποιείται.

Ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολλά υποσχόμενα, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμούς. Μόνο το 46% πιστεύει πως οι πρώτες ύλες για χάρτινες συσκευασίες προέρχονται από βιώσιμα, προστατευόμενα δάση, ενώ το 36% δεν ήταν σίγουρο. Μόνο το 20% πιστεύει με σιγουριά πως τα δάση δεν διαχειρίζονται με στόχο την αειφορία.

Η μελέτη αυτή υπενθυμίζει πως η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει μια κρίσιμη καταναλωτική τάση. Είναι ξεκάθαρο πως η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με τις χάρτινες συσκευασίες να είναι οι πλέον κατάλληλες για να φτιάξουν νέες γενιές συσκευασίας, πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Θα μπορέσουν όμως οι επιχειρήσεις να καλύψουν αποτελεσματικά αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να βοηθήσουν έμπρακτα στην προστασία του πλανήτη;