Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Επιθυμητή μορφή διαφημίσεων

• Ψηφιακή υψηλήςανάλυσης (PDF, JPG, TIFF ή EPS ή PSD) σε CMYK mode , 304dpi .
Προβολή μέσω:
1. Επαναλαμβανόμενων μαζικών αποστολών (mailings)
2. Άλλων περιοδικών & εφημερίδων
3. Εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
4. Ηλεκτρονικής διαφήμισης (Newsletter – Video)
5. Social Media (Facebook – Linked in)
6. Άλλων επιλεγμένων τρόπων