Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Νέα έρευνα (β’ σκέλος) Πώς ιεραρχεί η αγορά τα μέτρα στήριξης της οικονομίας

0
4288

Τα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας της αγοράς ιεράρχησαν τα μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ως τα σημαντικότερα όσων λαμβάνει η κυβέρνηση προς υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας έναντι του Covid-19. Εξίσου σημαντικές χαρακτήρισαν τις παρεμβάσεις με στόχο την τόνωση της απασχόλησης, ενώ για τη σπουδαιότητά τους ξεχώρισαν και τα φορολογικά κίνητρα.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα συμπεράσματα του δεύτερου σκέλους της νέας έρευνας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σχετικά με την πανδημική κρίση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, με τα 6 στα 10 μέλη του φορέα να παρουσιάζονται συγκρατημένα αισιόδοξα για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας, τα 8 στα 10 να ζητούν ένταση των μέτρων ενίσχυσης της αγοράς μετά και τη νέα έξαρση της πανδημίας και τη μία στις δύο εταιρείες να προβλέπει για φέτος μείωση του κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου:

  • Το 50,98% των εταιρειών του δείγματος, εκτίμησε ότι ο κύκλος εργασιών του 2020 θα είναι μειωμένος έναντι του 2019, το 39,22% ανέφερε ότι θα παραμείνει σταθερός και το 9,80% ότι θα αυξηθεί.
  • To 43,14% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι οι τελευταίες προβλέψεις για το «κλείσιμο» της φετινής χρονιάς είναι χειρότερες έναντι αυτών που διατυπώθηκαν στην αρχική φάση της πανδημικής κρίσης, το 37,25% τοποθετήθηκε θετικότερα, ενώ το 19,61% διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του.
  • Το 60,78% των ερωτηθέντων παρουσιάστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας εν μέσω Covid-19, το 21,57% εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξο, το 17,65% απαισιόδοξο, ενώ κανένας εκ των ερωτηθέντων δεν δήλωσε πολύ αισιόδοξος.
  • Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίστηκαν μοιρασμένοι σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των κοινοτικών κονδυλίων, με τα οποία θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία έναντι των συνεπειών του Covid-19, με τo 50,98% να χαρακτηρίζει τις ενισχύσεις επαρκείς και το 49,02% μη επαρκείς.
  • Το 88,24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εντείνει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της για τη θωράκιση της επιχειρηματικής κοινότητας μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας και τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων, ενώ το 3,92% εκτίμησε ότι δεν υφίσταται ανάλογη ανάγκη (το 7,84% δεν τοποθετήθηκε).
  • Η τόνωση της ρευστότητας αποτέλεσε για τους συμμετέχοντες στην έρευνα το σημαντικότερο από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της αγοράς και ακολούθησαν οι προωθούμενες ρυθμίσεις προς τόνωση της απασχόλησης, η χορήγηση φορολογικών κινήτρων, η θέσπιση νέων κινήτρων για επενδύσεις.