Η Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών ανακοινώνει τη νέα της ταυτότητα (rebranding) και δομή

0
2199

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA) ανακοίνωσε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 τη μετονομασία της Ένωσης σε Ευρωπαϊκή Ένωση Προώθησης Εμπορίου (Trade Promotion Europe) και παρουσίασε σε εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη νέα της ταυτότητα και δομή.

Το rebranding της Ένωσης σχεδίασε και υλοποίησε η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), η οποία επανεκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης από το 2018.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Προώθησης Εμπορίου αποκτά πλέον γραφείο στις Βρυξέλλες και προσλαμβάνει Γενικό Γραμματέα πλήρους απασχόλησης ώστε να επικοινωνεί πιο συστηματικά και αποτελεσματικά τις θέσεις και απόψεις των μελών της στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ταυτόχρονα, η Ένωση φιλοδοξεί να παρέχει μία σειρά νέων υπηρεσιών στα μέλη της, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.

«Προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των μελών μας, ήρθε η ώρα να εξελιχθούμε ως Ένωση και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει νέα, βιώσιμη δομή με μόνιμο προσωπικό για τη διαχείριση των επιδιώξεων μας και τη μακροημέρευση της Ένωσης», δήλωσε η Πρόεδρος Tonia Van de Vyver. «Η νέα δομή θα μας επιτρέψει να καθιερωθούμε σε ισότιμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης του ευρωπαϊκού εξωτερικού εμπορίου».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Προώθησης Εμπορίου ιδρύθηκε το 2018, αρχικά  ως εθελοντική ένωση 12 Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών και σήμερα αριθμεί 27 μέλη σε όλη την Ευρώπη. Στα μέλη της Ένωσης περιλαμβάνονται 18 εθνικοί Οργανισμοί– 17 από κράτη μέλη της ΕΕ και 1 από την Ελβετία – 2 περιφερειακοί Οργανισμοί Προώθησης Εμπορίου και 7 οργανισμοί προώθησης προϊόντων αγροδιατροφής.

Τα μέλη της Ένωσης είναι το πρώτο σημείο επαφής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης που αναζητούν υποστήριξη για να εξάγουν σε αγορές του εξωτερικού. Όλα τα μέλη μαζί έχουν ένα δίκτυο 86 γραφείων στις αντίστοιχες εθνικές τους επικράτειες, 157 γραφείων εντός της ΕΕ και περισσότερων από 450 γραφείων σε τρίτες χώρες. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προώθησης Εμπορίου (ΕΕΠΕ), διαθέτουν μια βάση σχεδόν 250.000 εταιρειών – πελατών και κάθε χρόνο εξυπηρετούν περισσότερες από 100.000 εταιρείες που επιθυμούν να εξάγουν.

Σύντομη Περιγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προώθησης Εμπορίου (ΕΕΠΕ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Προώθησης Εμπορίου είναι μη κερδοσκοπική ένωση εθνικών και περιφερειακών οργανισμών προώθησης εξαγωγών, στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών μέσω συνεργασίας των μελών της, συνεργειών και  ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Η Ένωση ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των ευρωπαϊκών οργανισμών προώθησης εξαγωγών με τους θεσμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Enterprise Greece

Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.