Σημαντικές παρεμβάσεις από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης για το NUTRI-SCORE

0
3455

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, σταθερά προσηλωμένος στην στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και των προϊόντων μας, αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες  ακόμα και μέσα στην πρωτόγνωρη χρονική περίοδο που διανύουμε.

Ιδιαίτερα για τα συστήματα διατροφικής επισήμανσης (FOPL) που προβλέπει η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο»  (farm to fork) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και το NUTRI-SCORE ο ΣΕΚ, έχοντας την στήριξη των κυριότερων φορέων της Κρήτης, εντείνει τις ενέργειές του κυρίως προς δύο κατευθύνσεις. Την αξιόπιστη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών εντός και εκτός της χώρας μας σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος NUTRI-SCORE, αλλά και  την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την τροποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης του εν λόγω συστήματος και την αντικειμενικότερη κατηγοριοποίησή των τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα NUTRI-SCORE είναι ένα σύστημα αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των τροφίμων που αναπτύχθηκε στην Γαλλία και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2017, ενώ απεικονίζει την διατροφική αξία του κάθε προϊόντος σε μια κλίμακα πέντε κατηγοριών με αντίστοιχες χρωματικές και γραμματικές διαβαθμίσεις, όπου η κατηγορία «Α»  (πράσινη) φέρεται ως η πιο υγιεινή ενώ στον αντίποδα η κατηγορία «Ε» (κόκκινη) αυτή με την χαμηλότερη διατροφική αξία.

Το NUTRI-SCORE, όπως εφαρμόζεται σήμερα από εταιρείες παραγωγής τροφίμων και ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, υποβαθμίζει κατάφορα τα φυσικά και μονοσυστατικά προϊόντα μας όπως το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά κ.α, ενώ εμφανίζει ως πιο υγιεινές επιλογές πληθώρα επεξεργασμένων τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία «C», ενώ άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα και αναψυκτικά, εμφανίζονται ως πιο υγιεινά και σε υψηλότερη κατηγορία (Β ή ακόμα και Α).  Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα ζητήσει από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. την υποχρεωτική εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος διατροφικής επισήμανσης από το 2022, εφόσον εγκριθεί το NUTRI-SCORE  με την σημερινή του μορφή, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές τόσο για την εμπορική πορεία των φυσικών προϊόντων μας,  όσο και για την υγεία του  Ευρωπαίου καταναλωτή.

Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις πάνω στο θέμα, ο ΣΕΚ κατέθεσε εκ νέου τον περασμένο μήνα  επικαιροποιημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη ενημέρωση και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στις αρχές του τρέχοντος έτους. Επίσης, μετά την ανακοίνωση από πλευράς ΥΠΑΑΤ για τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας που θα ασχοληθεί με τη στρατηγική και τις προτάσεις του ΥΠΑΑΤ στον τομέα των τροφίμων, και με δεδομένο ότι ο ΣΕΚ  είναι από τους πρώτους φορείς που ασχολήθηκαν σε βάθος και ανέδειξαν τους κινδύνους που επιφέρει το NUTRI-SCORE σε βασικά εξαγώγιμα προϊόντα μας, πρότεινε την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ομάδα.

Πάγιο αίτημα μας, όπως και των φορέων της Κρήτης που συντάσσονται με τον ΣΕΚ, είναι η υψηλότερη κατηγορία διατροφικής επισήμανσης (κατηγορία «Α» ή πράσινη στο σύστημα  NUTRI-SCORE) τόσο για  το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (πρόταση που συμφωνεί με την αντίστοιχη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας ή IOC) όσο και για άλλα φυσικά-μονοσυστατικά προιόντα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Συνδέσμου και τις υπηρεσίες  που παρέχει στα μέλη του:  www.crete-exporters.com