Αεροκίνητη αντλία διαφραγμάτων πλαστική για μικρές μονάδες ή εργαστήρια.

0
4868

Βιομηχανικού Τύπου  DMP 1/4” non-metallic

Παραδείγματα υγρών άντλησης
Λιπαντικά, οξέα, φωτογραφικά διαλύματα, χημικά απόβλητα, χρώματα, κόλλες, κ.τ.λ.

Χαρακτηριστικά
● Δεν χρειάζονται λίπανση (lube-free)
● Δεν μολύνουν το περιβάλλον
● Δεν μπλοκάρουν λόγω χαμηλής θερμοκρασίας
● Λειτουργούν ξηρές με ασφάλεια
● Αυτόματης αναρρόφησης
● Βαλβίδα αέρος από ειδικά θερμοπλαστικά
● Ελάχιστα κινητά μέρη
● Εύκολη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση
● Παροχή έως 16 l/min
● EU, κατηγορία 2

Τύποι
DMP 1/4″ PP για ουδέτερα και διαβρωτικά υγρά
DMP 1/4″ Kynar για πολύ διαβρωτικά υγρά
DMP 1/4″ Nylon για ουδέτερα και διαβρωτικά υγρά
DMP 1/4″ Nylon-C για πολύ εύφλεκτα υγρά