Στο 3,0% η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο α’ επτάμηνο 2019

0
294

Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τόσο τον Ιούλιο 2019, όσο και στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2019 με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 3,0%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή 06.09.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.174,2 εκατ. τον Ιούλιο 2019, έναντι €2.961,2 εκατ. τον Ιούλιο 2018, με την αύξηση να ανέρχεται σε 7,2%. Ανοδικά, και συγκεκριμένα κατά €322,1 εκατ., μεταβλήθηκαν και οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €5.002,3 εκατ., διαμορφώνοντας έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο της τάξης των €1.828,0 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιούλ 19 Ιούλ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 3.174,2 2.961,2 213,0 7,2%
Εισαγωγές 5.002,3 4.680,2 322,1 6,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.828,0 -1.719,0 109,0 6,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε επίπεδο επτάμηνου, οι εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και διαμορφώθηκαν σε €20.006,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €580,8 εκατ., δηλαδή 3,0% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σημαντική άνοδος παρατηρείται στις εισαγωγές αγαθών καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά €1.613,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €32.827,6 εκατ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών, το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε περαιτέρω κατά €1.032,4 εκατ. και ανήλθε σε €12.820,8 εκατ. στο α’ επτάμηνο 2019.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιούλ 19 Ιαν-Ιούλ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 20.006,8 19.426,0 580,8 3,0%
Εισαγωγές 32.827,6 31.214,4 1.613,2 5,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.820,8 -11.788,4 1.032,4 8,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά €15,8 εκατ., ήτοι 0,5% και διαμορφώθηκαν σε €3.112,8 εκατ., ενώ και τα λίπη και έλαια συνέχισαν την καθοδική τους πορεία με τη μείωση στο α’ επτάμηνο 2019 να διαμορφώνεται σε 47,0%. Αντίθετα, ανοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών των υπόλοιπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα των τροφίμων κατά €46,5 εκατ., ήτοι 1,7%, των χημικών κατά €349,6 εκατ., ήτοι 17,1%, των μηχανημάτων και οχημάτων κατά €37,1 εκατ., ήτοι 2,1%, των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €330,3 εκατ., ήτοι 25,8%, των πρώτων υλών κατά €101,3 εκατ., ήτοι 13,6% και των ποτών και καπνών κατά €30,3 εκατ., ήτοι 7,2%.

 

 

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιούλ 19 Ιαν-Ιούλ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά 3.112,8 3.128,6 -15,8 -0,5%
Τρόφιμα 2.788,0 2.741,5 46,5 1,7%
Χημικά 2.397,4 2.047,8 349,6 17,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.813,1 1.776,0 37,1 2,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.610,0 1.280,0 330,0 25,8%
Πρώτες Ύλες 847,3 746,0 101,3 13,6%
Ποτά-Καπνά 448,6 418,3 30,3 7,2%
Λίπη-Έλαια 242,2 457,2 -215,0 -47,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν το 55,6% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 44,4% απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες, εν αντιθέσει με το α’ επτάμηνο 2018 όπου τα ποσοστά ανέρχονταν σε 53,3% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 46,7% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, για το α’ επτάμηνο 2019 τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,1% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 31,9% για Τρίτες Χώρες.