Πρόσκληση για πρακτική άσκηση στην ετικετοποιία

0
5197

Ο ΕΛΣΕΤ καλεί τους σπουδαστές γραφικών τεχνών που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στην ετικετοποιία να στείλουν βιογραφικά σημειώματα για να εκπαιδευτούν στις εταιρίες – μέλη του.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στο mail του ΕΛΣΕΤ (info@elset.gr) και μπορούν να υποβληθούν ανεξάρτητα από το χρόνο που είναι υποχρεωτική η πρακτική, η οποία θα γίνει όταν το προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αθήνα, 14-01-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο