Ερωτηματολόγιο για την εξέλιξη των Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 1977-2022

0
1201

Αγαπητές-αγαπητοί πτυχιούχοι και απόφοιτοι της τεχνολογίας γραφικών τεχνών,

Σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επαγγελματική πορεία και την εξέλιξη των πτυχιούχων της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών τόσο στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, όσο και ευρύτερα στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κλάδων των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον σύνδεσμο:

  https://forms.office.com/r/SP3JW3L7V0

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας φοιτητριών της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών με τίτλο

”Οι Πτυχιούχοι της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών από το 1977 έως το 2022 – Ιστορικό, Εξέλιξη, Προοπτικές”

Η δική σας συμμετοχή ως απόφοιτων  και πτυχιούχων του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών κρίνεται απολύτως αναγκαία και θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχημένη αποτύπωση της εργασίας και απασχόλησης των πτυχιούχων μας.  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά για τις ερευνητικές ανάγκες της εργασίας των φοιτητριών μας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την φοιτήτριά μας Αικατερίνη Καστανιά email: ga15009@uniwa.gr

Ο επιβλέπων της πτυχιακής εργασίας,

Δρ. Αναστάσιος Πολίτης, politismedia@gmail.com