Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 8,5% τον Φεβρουάριο του 2021

0
2235

Ανοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.04.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,5%, δηλαδή €226,4 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €2.880,6 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2021 έναντι €2.654,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2020. Αντίθετα, οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά €340,4 εκατ., δηλαδή 7,8% και ανήλθαν σε €4.022,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2021 έναντι €4.362,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €566,8 εκατ., δηλαδή 33,2% και διαμορφώθηκε σε €1.141,6 εκατ.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Φεβ 21Φεβ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές2.880,62.654,2226,48,5%
Εισαγωγές4.022,24.362,6-340,4-7,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.141,6-1.708,4566,8-33,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας για τον Φεβρουάριο του 2021 ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.124,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά €76,0 εκατ., δηλαδή 3,7%, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.222,5 εκατ. καταγράφοντας μείωση €173,3 εκατ., δηλαδή 5,1%. Το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε έλλειμμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε €1.097,7 εκατ., βελτιωμένο κατά €249,3 εκατ., δηλαδή 18,5%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Φεβ 21Φεβ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές2.124,82.048,876,03,7%
Εισαγωγές3.222,53.395,8-173,3-5,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.097,7-1.347,0249,3-18,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές για το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2021, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά €107,9 εκατ., δηλαδή 2,0% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €5.400,9 εκατ. φέτος έναντι €5.508,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €1.114,8 εκατ. (δηλαδή 12,2%), με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €7.995,9 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.595,0 εκατ., βελτιωμένο κατά €1.006,9 εκατ., δηλαδή 28,0%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή για το εξεταζόμενο διάστημα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.136,9 εκατ. και ήταν αυξημένες κατά €95,3 εκατ., δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το 2020, ενώ αντίθετα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,8%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Φεβ 21Ιαν-Φεβ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές5.400,95.508,8-107,9-2,0%
Εισαγωγές7.995,99.110,7-1.114,8-12,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.595,0-3.601,91.006,9-28,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με τους επιμέρους κλάδους και τη συνεισφορά τους στις ελληνικές εξαγωγές για το α’ δίμηνο του 2021, τα χημικά προϊόντα (με σημαντικότερη κατηγορία τα φαρμακευτικά) συνέχισαν την ανοδική τους πορεία (αύξηση €119,7 εκατ., δηλαδή 15,7%), ενώ αύξηση κατέγραψαν τόσο τα τρόφιμα (€32,2 εκατ., δηλαδή 3,9%), όσο και τα βιομηχανικά (€19,3 εκατ., δηλαδή 2,3%). Άνοδο σημείωσαν επίσης οι εξαγωγές πρώτων υλών (€34,6 εκατ., δηλαδή 14,1%) και ποτών και καπνών (€6,2 εκατ., δηλαδή 5,0%). Αντίθετα, σημαντική μείωση εξαγωγών παρατηρήθηκε στις εξαγωγές μηχανημάτων-οχημάτων (€17,4 εκατ., δηλαδή 3,4%), στα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€68,3 εκατ., δηλαδή 14,5%), στα λίπη και έλαια (€5,0 εκατ., δηλαδή 3,8%) και στα μη ταξινομημένα προϊόντα (€11,4 εκατ., δηλαδή 14,5%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Φεβ 21Ιαν-Φεβ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή1.280,51.464,3-183,8-12,6%
Χημικά883,3763,6119,715,7%
Τρόφιμα868,3836,132,23,9%
Βιομηχανικά 862,9843,619,32,3%
Μηχ/τα-Οχήματα500,3517,7-17,4-3,4%
Διάφ. Βιομηχανικά402,3470,6-68,3-14,5%
Πρώτες Ύλες279,9245,334,614,1%
Ποτά-Καπνά130,5124,36,25,0%
Λίπη-Έλαια125,6130,6-5,0-3,8%
Μη ταξινομημένα67,278,6-11,4-14,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*4.120,34.010,1110,22,7%
Σύνολο*5.400,85.474,4-73,6-1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Φεβ 21Φεβ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή760,2613,6146,623,9%
Χημικά459,7390,169,617,8%
Τρόφιμα451,3425,725,66,0%
Βιομηχανικά 442,9443,7-0,8-0,2%
Μηχ/τα-Οχήματα261,5246,814,76,0%
Διάφ. Βιομηχανικά203,4226,0-22,6-10,0%
Πρώτες Ύλες137,0116,820,217,3%
Ποτά-Καπνά65,068,4-3,4-5,0%
Λίπη-Έλαια60,764,4-3,7-5,7%
Μη ταξινομημένα38,939,5-0,6-1,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*2.120,42.021,698,84,9%
Σύνολο*2.880,62.635,2245,49,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 54,5% απεστάλη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και το 45,5% σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το μεγαλύτερο μερίδιο και συγκεκριμένα το 67% απορροφήθηκε από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (27) και το 33% από Τρίτες Χώρες.