Εκτίναξη των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2021

0
3252

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Μαρ 21Μαρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές3.338,12.479,8858,334,6%
Εισαγωγές5.428,44.124,31.304,131,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.090,3-1.644,5-445,827,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή από τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 29,9%, δηλαδή €574,0 εκατ. και ανήλθαν σε €2.493,1 εκατ. έναντι €1.919,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.256,2 εκατ. φέτος έναντι €3.221,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά €1.034,5 εκατ., δηλαδή 32,1%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €1.763,1 εκατ., αυξημένο κατά €460,5 εκατ., δηλαδή 35,4% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Μαρ 21Μαρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές2.493,11.919,1574,029,9%
Εισαγωγές4.256,23.221,71.034,532,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.763,1-1.302,6-460,535,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2021, αυτές κρίνονται ιδιαίτερα θετικές και ενισχυμένες. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €8.756,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021 έναντι €7.988,6 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €767,6 εκατ., δηλαδή 9,6%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €13.490,4 εκατ. φέτος έναντι €13.236,0 εκατ. πέρυσι, δηλαδή αυξημένες κατά €254,4 εκατ., δηλαδή 1,9%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €4.734,2 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €513,2 εκατ., δηλαδή 9,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,5%, δηλαδή €684,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €6.644,9 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2%, δηλαδή €524,0 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €10.580,5 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Μαρ 21Ιαν-Μαρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές8.756,27.988,6767,69,6%
Εισαγωγές13.490,413.236,0254,41,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο-4.734,2-5.247,4513,2-9,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σημαντική πρόοδο κατέγραψαν οι περισσότεροι κλάδοι των ελληνικών εξαγωγών και ιδιαίτερα τα χημικά (αύξηση €252,3 εκατ., δηλαδή 21,7%), τα τρόφιμα (αύξηση €107,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα βιομηχανικά (αύξηση €105,4 εκατ., δηλαδή 8,2%). Θετική ήταν η συνεισφορά των μηχανημάτων-οχημάτων (αύξηση €96,3 εκατ., δηλαδή 13,4%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€4,2 εκατ., δηλαδή 0,7%), των πρώτων υλών (€115,1 εκατ., δηλαδή 33,7%) και των ποτών και καπνών (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%). Αντίθετα, τα λίπη και έλαια κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €1,7 εκατ., δηλαδή 0,9% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα μείωση κατά €11,5 εκατ., δηλαδή 9,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Μαρ 21Ιαν-Μαρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή2.131,72.052,779,03,8%
Χημικά1.413,01.160,7252,321,7%
Τρόφιμα1.399,41.291,9107,58,3%
Βιομηχανικά1.388,11.282,7105,48,2%
Μηχ/τα-Οχήματα813,1716,896,313,4%
Διαφ. Βιομηχανικά644,4640,24,20,7%
Πρώτες Ύλες456,7341,6115,133,7%
Ποτά-Καπνά213,9186,127,814,9%
Λίπη-Έλαια186,2187,9-1,7-0,9%
Μη ταξινομημένα109,9121,4-11,5-9,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*6.624,75.929,4695,311,7%
Σύνολο*8.756,47.982,1774,39,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Μαρ 21Μαρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή848,7590,4258,343,8%
Χημικά528,9394,7134,234,0%
Τρόφιμα526,1452,973,216,2%
Βιομηχανικά521,3438,582,818,9%
Μηχ/τα-Οχήματα311,2198,9112,356,5%
Διάφ. Βιομηχανικά240,2162,877,447,5%
Πρώτες Ύλες177,996,381,684,7%
Ποτά-Καπνά83,361,721,635,0%
Λίπη-Έλαια60,057,22,84,9%
Μη ταξινομημένα40,540,7-0,2-0,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*2.489,41.903,9585,530,8%
Σύνολο*3.338,12.494,3843,833,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών (54,1% με πετρελαιοειδή, 66,4% χωρίς τα πετρελαιοειδή), ενώ σημαντικά μικρότερο ήταν το μερίδιο των εξαγωγών που απορρόφησαν οι Τρίτες Χώρες (45,9% με πετρελαιοειδή, 33,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή).