White paper Eκτύπωση συσκευασιών 4.0. Ψηφιοποίηση και η επίδρασή της στη βιωσιμότητα, την ευελιξία και την ανάπτυξη.

0
3864

Πρόλογος

Η παγκόσμια αγορά εκτύπωσης συσκευασιών αναμένεται να σημειώσει αύξηση κατά 3% σε ετήσια βάση έως το 2023.
Οι κινητήριοι παράγοντες αυτής της αύξησης είναι η ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού, η αυξανόμενη αστικοποίηση και αγοραστική δύναμη στις αναδυόμενες αγορές και η τάση προς μικρότερα νοικοκυριά στις βιομηχανικές χώρες.

Ως εκ τούτου, η εκτύπωση συσκευασιών εξακολουθεί να αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα στον κλάδο της βιομηχανίας γραφικών τεχνών. Μεγάλη ώθηση στη ζήτηση προέρχεται από επώνυμους κατασκευαστές και λιανοπωλητές οι οποίοι εμμένουν στις βιώσιμες συσκευασίες. Μερικά καλά νέα ακόμη: οι βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων θεωρούνται ότι έχουν συστημική σημασία, καθώς διασφαλίζουν ώρες απασχόλησης των εκτυπωτών συσκευασιών σε αυτούς τους δύο τομείς, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, όπως αποδεικνύεται από την πανδημία Covid-19.

Ωστόσο, οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης συνοδεύονται με αυξανόμενες απαιτήσεις. Η παρούσα δημοσίευση αναλύει τις βασικές τάσεις και προκλήσεις και παρουσιάζει τεχνολογίες και λύσεις όσον αφορά στην επιτυχή διαμόρφωση της εκτύπωσης συσκευασιών.

https://www.heidelberg.com/global/en/ products/pmi_climate.jsp

Ανάπτυξη του όγκου παραγωγής εκτυπώσεων Παγκοσμίως ανά τμήματα (PPV σε δισ. ευρώ)

 

Περιεχόμενα

 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας
 • Αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας
 • Περισσότερη μεταποίηση, πιο εξειδικευμένες εφαρμογές
 • Βιωσιμότητα – απομάκρυνση από το πλαστικό, τάση προς ψυχρή χρυσοτυπία
 • Μετάβαση προς την εκτύπωση συσκευασιών 4.0
 • Ενίσχυση επιδόσεων με αποτελεσματική ροή εργασίας και συστήματα υποβοήθησης
 • Το περιβάλλον της μετεκτύπωσης και της παραγωγής γίνεται έξυπνο
 • Ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνητή νοημοσύνη

 

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας

Η δυναμική της εκτύπωσης συσκευασιών και ετικετών συνεχίζει να αναπτύσσεται. Κινητήριες δυνάμεις η αυξανόμενη διαφοροποίηση, οι μικρότεροι χρόνοι παράδοσης και κύκλου ζωής καθώς και οι νομικές απαιτήσεις.

Τα τελευταία χρόνια είναι ήδη ορατή η τάση στη βιομηχανία τροφίμων για αύξηση της εξατομίκευσης και συνεπώς για μεγαλύτερη ποικιλία εργασιών και μικρότερα τιράζ. Κατά συνέπεια αυξήθηκε και η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής. Το κύριο επίκεντρο είναι η καθιέρωση προτύπων λιτών διαδικασιών μέσω δικτυωμένων ροών εργασίας και αυτοματισμού και, ενόψει της αυξανόμενης έλλειψης δεξιοτήτων, η ελαχιστοποίηση χειροκίνητων παρεμβάσεων.

Ο φαρμακευτικός τομέας εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο προς την βραχυπρόθεσμη παραγωγή. Αυτό οδηγεί σε μικρότερα τιράζ σε συνδυασμό με μικρότερους χρόνους παράδοσης και μεγαλύτερη ποικιλία εργασιών.

Οι κινητήριοι παράγοντες είναι οι εξής: τα διάφορα μεγέθη συσκευασιών και δοσολογίες, η μεγαλύτερη εστίαση στα εξειδικευμένα φάρμακα (π.χ. ορφανά φάρμακα) σε μικρές παρτίδες παραγωγής, μαζί με τον αυξανόμενο αριθμό γλωσσών και των εκδόσεων για κάθε χώρα.

Το τμήμα μη συνταγογραφούμενων προϊόντων θέτει υψηλές απαιτήσεις στην τελική επεξεργασία. Οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας στο σημείο πώλησης —με άλλα λόγια, στα φαρμακεία και καταστήματα πώλησης φαρμακευτικών παρασκευασμάτων— είναι η εμφάνιση και η αίσθηση της συσκευασίας.

Η δαπανηρή διαδικασία του σχεδιασμού, οι έντονα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ο μικρότερος χρόνος διάθεσης στην αγορά, απαιτούν ευέλικτες και αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής.

Επομένως, οι χρόνοι προετοιμασίας και τα σκάρτα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά στην ανταγωνιστι- κότητα μεταξύ των εκτυπωτών.

Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα της παραγωγής δεν αποτελεί το άλφα και το ωμέγα στην κερδοφόρα παραγωγή. Η προσέγγιση Push-to- Stop της Heidelberg καθιερώνεται επίσης όλο και περισσότερο στον τομέα εκτύπωσης συσκευασιών.

Η λειτουργία κατευθυνόμενης εκτύπωσης καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαδικασία προετοιμασίας χρησιμοποιώντας την συντομότερη διαδρομή. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι χειροκίνητες παρεμβάσεις κι έτσι παρέχεται η δυνατότητα για παραγωγή σύνθετων εργασιών με γρήγορο, οικονομικό και ευέλικτο τρόπο σε σταθερά υψηλή ποιότητα.

Έννοιες όπως η «έγκαιρη παραγωγή» ή «αποθέματα προμηθευτή» θα πρέπει επίσης
να εφαρμοστούν στην εκτύπωση συσκευασιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
για τη δημιουργία βελτιώσεων στην απόδοση μέσω πιο λιτών διαδικασιών ή την εξάλειψη της διατήρησης αποθεμάτων.

Αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας

Οι υψηλές απαιτήσεις ποιότητας στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων λόγω των αυστηρών νομικών κανονισμών σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των ασθενών ή την προστασία έναντι της απομίμησης, αυξάνουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας των παραγγελιών. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με τη μεγαλύτερη ανάγκη για αυτοματοποίηση.

Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό των συστημάτων ελέγχου για την οικονομική παραγωγή με μηδενικά ελαττώματα είναι ότι εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο ελαττώματα σε όλα τα στάδια παραγωγής και ταυτόχρονα συμβάλλουν τόσο στην εξοικονόμηση χρόνου όσο και στη μείωση των σκάρτων.

Στη γενιά Speedmaster 2020 της Heidelberg, η λειτουργία Device Assistance διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση σκάρτων συνδυάζοντας έξυπνα διαφορετικά συστήματα της μηχανής π.χ. Prinect Inspection Control 3 και τον μηχανισμό απόρριψης σκάρτων ή τον εισαγωγέα ταινιών διαχωρισμού. Για κάθε εργασία, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων προφίλ για τα σκάρτα και τη διαχείριση ποιότητας.

Τα συστήματα ελέγχου για οικονομική παραγωγή χωρίς σφάλματα ξεχωρίζουν διότι εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα σφάλματα σε κάθε στάδιο της παραγωγής ενώ παράλληλα εξοικονομούν χρόνο και μειώνουν τα σκάρτα.

Η Heidelberg προσφέρει διάφορα συστήματα ελέγχου για τη διασφάλιση ποιότητας στα διάφορα στάδια παραγωγής:

 • Ενσωματωμένος έλεγχος κατά την εκτύπωση. Prinect Inspection Control 3: Ελέγχει το εκτυπωμένο φύλλο για σφάλματα με σύγκριση PDF ή φύλλου υποδείγματος . Το πλεονέκτημα αυτού του ελέγχου είναι ότι εμποδίζει τα σκάρτα να φτάσουν στην τελική επεξεργασία (π.χ. χρυσοτυπία) ή στη μετεκτύπωση.
 • Ενσωματωμένος έλεγχος στη μετεκτύπωση. Diana Inspector: Έλεγχος όλης της ξακρισμένης επιφάνειας για εκτυπωτικά σφάλματα (π.χ. στο γραμμικό κώδικα) με τη σύγκριση PDF ή φύλλου υποδείγματος. Σε αυτήν την περίπτωση, το πλεονέκτημα είναι ότι οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν παραγωγές ακόμη και με δύσκολα υλικά όπως επιμεταλλωμένο χαρτόνι, ολογράμματα ή χρυσοτυπίες. Αναπτύχθηκε ειδικός φωτισμός για αυτήν τη διαδικασία.
 • Έλεγχος εκτός σύνδεσης. Diana Eye: Έλεγχος όλης της επιφάνειας χρησιμοποιώντας σύγκριση PDF. Πλεονέκτημα: 100% έλεγχος ακόμη και των πλέον ιδιαίτερα απαιτητικών εφέ όπως επιφάνειες βερνικιού, μεμβράνες από πλαστικό υλικό, ανάγλυφα και ολογράμματα.

Περισσότερη μεταποίηση, πιο εξειδικευμένες εφαρμογές

Οι απαιτήσεις ποιότητας αυξάνονται όσον αφορά την τελική επεξεργασία. Οι επώνυμοι κατασκευαστές επιθυμούν να διαφοροποιήσουν σαφώς τα προϊόντα τους από τα εμπορικά σήματα λιανικής, των οποίων οι συσκευασίες είναι όλο και πιο επιτηδευμένες.

Πρωτίστως, οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων ψάχνουν, το πώς θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των πελατών στο σημείο πώλησης μέσω εξαιρετικά εντυπωσιακών συσκευασιών. Αυτό απαιτεί τεχνογνωσία εφαρμογών, καθώς και μακρύτερα και πιο περίπλοκα διαμορφωμένα πιεστήρια. Συγκεκριμένα, χρειάζονται πιεστήρια με διπλό βερνίκι με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μονάδων βερνικιού, εκτύπωσης και στεγνώματος για την κερδοφόρα παραγωγή διαφορετικών εφαρμογών με ένα πέρασμα. Η τάση για ματ/γυαλιστερό και μεταλλικό εφέ παραμένει δημοφιλής.

Η τάση: Ματ/γυαλιστερό,                                                                                              μεταλλικό και εφέ αφής,                                                                                       καθώς και ανάγλυφο.               

Βιωσιμότητα – απομάκρυνση από το πλαστικό, τάση προς την ψυχρή χρυσοτυπία

Οι εταιρείες συσκευασίας αναζητούν ήδη όλο και περισσότερο εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και την ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων. Οι παγκόσμιοι παράγοντες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης των πλαστικών συσκευασιών σε μεγάλη κλίμακα.

Η Nestlé, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί όλο και περισσότερες ανακυκλώσιμες χάρτινες συσκευασίες στο τμήμα ζαχαροπλαστικής. Φέτος, η L’Oréal ξεκίνησε την πώληση προϊόντων περιποίησης δέρματος σε σωλήνες με βάση το χαρτόνι. Ακόμη και τα McDonald’s στη Γερμανία αντικαθιστούν, όπου είναι δυνατόν, το πλαστικό με συσκευασίες με βάση το χαρτί. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι συσκευασίες από χαρτόνι θεωρούνται μεταξύ των καταναλωτών ως ιδιαίτερα βιώσιμες, γεγονός που ενθαρρύνει τις πωλήσεις — δείτε επίσης:

https://www.procarton.com/wp-content/ uploads/2020/05/ European-Packaging-Preferences- 2020_EN.pdf

Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ανοίξει νέες προοπτικές για την χάρτινη συσκευασία

Η ψυχρή χρυσοτυπία είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλής αυτή τη στιγμή από την άποψη της βιωσιμότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ευκολότερη η ανακύκλωση, πιο ευέλικτη και πιο οικονομική σε σχέση με τα επιμεταλλωμένα χαρτόνια και μπορεί επίσης να παραχθεί σε μηχανές υψηλών ταχυτήτων. Το χαρτόνι μπορεί να εκτυπωθεί σε πολλά χρώματα και να επιστρωθεί με βερνίκι σε ένα πέρασμα είτε με συμβατικά είτε με UV μελάνια. Λειτουργίες, όπως η indexing στο FoilStar της Heidelberg, η οποία σταματά τη μεμβράνη όταν δεν χρειάζεται, μειώνει την κατανάλωση υλικού έως και 80%.

 

Μετάβαση προς την εκτύπωση συσκευασιών 4.0

Η μεγαλύτερη ποικιλομορφία των προϊόντων, οι πιο περίπλοκες εργασίες και τα μικρά τιράζ οδηγούν σε συνεχείς πιέσεις όσον αφορά τον χρόνο, την καινοτομία και το κόστος.

Επομένως, στην εκτύπωση συσκευασιών χρειάζονται λύσεις για την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, να ενισχυθεί η απόδοση και να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των χειριστών. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποφευχθούν οι μη προγραμματισμένοι χρόνοι διακοπής λειτουργίας, να ελαχιστοποιηθεί η χρήση πόρων  και να γίνει η αξιακή αλυσίδα πιο ευέλικτη.

Βελτιστοποίηση διαδικασίας με Intellistart –  70% λιγότερα βήματα λειτουργίας

Και ποια είναι η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις; Η ψηφιοποίηση, καθώς ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της απόδοσης και να αξιοποιηθεί το δυναμικό παραγωγικότητας είναι με τη βελτιστοποίηση διεργασιών ελεγχόμενων από λογισμικό.

Ως ηγέτης της αγοράς εκτύπωσης συσκευασιών και πρωτοπόρος στην ψηφιοποίηση, η Heidelberg ήταν η πρώτη που διέκρινε τη δυναμική των νέων τεχνολογιών για υπηρεσίες, όπως η εξ αποστάσεως παρακολούθηση ή οι έξυπνες ιδέες, όπως το Push-to-Stop για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας και των επιδόσεων.
Πλέον ήρθε η στιγμή για το επόμενο βήμα προς το Packaging printing 4.0.

Ενίσχυση επιδόσεων με αποτελεσματική ροή εργασίας και συστήματα υποβοήθησης

Ο πιο σημαντικός παράγοντας στην πορεία προς το Packaging printing 4.0 είναι η ολοκληρωμένη ροή εργασίας που χωρίζει τα σιλό δεδομένων σε προεκτύπωση, εκτύπωση και μετεκτύπωση και τα μετατρέπει σε μια δικτυωμένη αλυσίδα διαδικασιών.

Τα βασικά πλεονεκτήματα:

 • Η αυτοματοποίηση. Οι ροές εργασίας που ελέγχονται από δεδομένα καθιστούν σε μεγάλο βαθμό περιττή τη χειροκίνητη παρέμβαση, αποτρέπουν τα σφάλματα και συντομεύουν τους χρόνους διεκπεραίωσης. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό πρότυπων διαδικασιών και παραγωγικότητας που είναι ανεξάρτητα από τον χειριστή.
 • Ομαλή ροή δεδομένων. Τα δεδομένα εργασίας και προεπιλογής για τα μηχανήματα είναι αυτόματα διαθέσιμα όπου χρειάζονται είτε στο στάδιο της εκτύπωσης είτε στη μετεκτύπωση χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης επέμβασης.
 • Διαφάνεια όσον αφορά στην αποδοτικότητα κόστους. Η αξιολόγηση των εμπορικών και παραγωγικών δεδομένων αποκαλύπτει παράγοντες κόστους και πηγές πρόσθετων πιθανών εσόδων.
 • Γρηγορότερα και ευκολότερα. Τα ευφυή συστήματα υποβοήθησης στην Heidelberg Speedmaster επιλέγουν την εφαρμογή πούδρας ή το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης με βάση την εργασία και τις παραμέτρους της μηχανής ή βελτιστοποιούν την προρύθμιση μελάνης στο πιεστήριο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (Color Assistant Pro). Με τον τρόπο αυτόν, μειώνεται ο φόρτος εργασίας του χειριστή και επιταχύνεται η παραγωγή.
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση υλικών. Τα συστήματα ρομποτικής χωρίς οδηγό στην διαχείριση υλικών γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, για παράδειγμα, όσον αφορά στην αυτοματοποιημένη πρόβλεψη και παροχή εκτυπωτικών πλακών ή στην αυτοματοποιημένη μεταφορά τυπογραφικών πλακών από τον εικονοθέτη στο πιεστήριο και τα τυπωμένα φύλλα στη μετεκτύπωση.

Το περιβάλλον παραγωγής της μετεκτύπωσης γίνεται έξυπνο

Η αποδοτική ως προς το κόστος και έγκαιρη παράδοση απαιτεί σταθερά υψηλή ροή παραγωγής χωρίς διακοπές λειτουργίας —από την προεκτύπωση έως τη μετεκτύπωση.

Η τρέχουσα αναλογία

μεταξύ της εκτύπωσης και

της τελικής επεξεργασίας είναι                                             

    1: 2

Η παραγωγικότητα στο στάδιο της μετεκτύπωσης έχει αυξηθεί περαιτέρω χάρη στις ταχύτερες αλλαγές και στις υψηλότερες ταχύτητες παραγωγής, με αποτέλεσμα την επίτευξη αναλογίας 1 : 2 μεταξύ της εκτύπωσης και της μετεκτύπωσης.

Επομένως, οι εκτυπωτές συσκευασιών χρειάζονται λύσεις για την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, προκειμένου να αυξήσουν την απόδοσή τους και να μειώσουν τον φόρτο εργασίας των χειριστών τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποφεύγουν τους μη προγραμματισμένους χρόνους διακοπής λειτουργίας, να ελαχιστοποιούν τη χρήση πόρων και να καθιστούν την αξιακή αλυσίδα πιο ευέλικτη.

Η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, δεδομένου ότι μόνο η βελτιστοποίηση των ελεγχόμενων από λογισμικό διαδικασιών μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.

Ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνητή νοημοσύνη

Η εμφάνιση τεχνολογιών όπως το Internet of Things (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δημιούργησαν ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο ψηφιακών υπηρεσιών που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία εκτύπωσης και μετεκτύπωσης.

Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στη μείωση φόρτου εργασίας των εκτυπωτών στις καθημερινές τους λειτουργίες, καθώς και στην αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης.

Περιλαμβάνουν ειδικά πακέτα συμβάσεων που αποτελούνται από υπηρεσίες, λογισμικό, αναλώσιμα, κατάρτιση και παροχή συμβουλών (Lifecycle solutions), διαδικτυακή προμήθεια αναλώσιμων (eCommerce), ανάλυση και επίλυση προβλημάτων εξ αποστάσεως (Remote Diagnosis), συστάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων (Performance Advisor Technology) και προληπτική παρακολούθηση (Predictive Monitoring).

Οι υπηρεσίες αυτές θα επεκταθούν περαιτέρω στο μέλλον και θα έχουν μεγαλύτερη σημασία δρώντας καταλυτικά όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Καθώς οι τάσεις και οι προκλήσεις που περιγράφονται στην παρούσα δείχνουν ότι η δημιουργία ψηφιοποιημένης αξίας καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθείτε από την αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς σας μακροπρόθεσμα.

Αναλώσιμα
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πρόληψη
Λύσεις για όλο τον κύκλο ζωής Υπηρεσίες επίδοσης
Τεχνική υποστήριξη και εφοδιασμός

Απομακρυσμένες υπηρεσίες
Συνδρομή
Διαχείριση αποθέματος από τον προμηθευτή Prinect
Προληπτική παρακολούθηση Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
eLearning

https://www.heidelberg.com/global/en/ products/pmi_climate.jsp