Επιχειρησιακή συνέχεια της NOVACEL HELLAS

0
4922

Ευρισκόμενοι ήδη στο «μάτι του κυκλώνα» με αφορμή την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 και στην Ελλάδα, η εταιρία μας έχει ήδη από εβδομάδες τώρα αυξήσει τα μέτρα πρόληψης επιδιώκοντας

1. Την αποφυγή πανικού και την θέσπιση λελογισμένων μέτρων βασισμένων σε επιστημονικές οδηγίες

2. Την πρόνοια για σωστή προφύλαξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας αλλά και

3. Την αναδιάταξη των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας ώστε να εξασφαλίσει απρόσκοπτη (κατά το δυνατόν) εξυπηρέτηση και τροφοδοσία των Πελατών της εταιρίας το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά (αλλά όχι εξαντλητικά) μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή είναι:

1. Τηλε-εργασία για το ανθρώπινο δυναμικό σε χώρους γραφείων

i. Η εταιρία είχε ήδη σοβαρή υποδομή ώστε να μπορεί μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού των γραφείων να εργαστεί απομακρυσμένα και ήδη ενεργούσε κατ’ αυτό το τρόπο πριν ακόμα από την έξαρση. Επιπροσθέτως 1 εβδομάδα πριν την λήψη των μέτρων ενισχύσαμε την ΙΤ υποδομή μας (υπολογιστές, προγράμματα, διαδικασίες κλπ.) ώστε πλέον το μεγαλύτερο αν όχι όλο μέρος του προσωπικού μας να μπορεί να εργαστεί από το σπίτι τους αν παραστεί ανάγκη.

ii. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και ειδικότερα τους γονείς με παιδιά αλλά ταυτόχρονα και να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες μας θα μπορούν να εφοδιαστούν απρόσκοπτα.

2. Εργασία στο χώρο της Αποθήκης και της Παραγωγής
i. Εφόσον εδώ είναι αδύνατη η τηλε-εργασία, μέτρα που έχουν ληφθεί για το χώρο έχουν να κάνουν με κυλιόμενα ωράρια εργαζομένων που εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν λιγότερη αλληλεπίδραση των εργαζομένων αλλά και δυνατότητα απρόσκοπτης παράδοσης εμπορευμάτων σε πελάτες μας.

ii. Συνεχείς και συνεπείς καθαρισμοί και απολυμάνσεις του χώρου, των μηχανημάτων, των επιφανειών κλπ. έχουν μπει στην ημερήσια διαδικασία και στις καθημερινές λίστες ελέγχου και τηρούνται σχολαστικά ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοί μας αλλά και να προστατευτεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία των πελατών μας.

3. Εργασία στο χώρο των γραφείων

i. Όλοι οι χώροι (γραφεία, επιφάνειες κλπ.) καθαρίζονται και απολυμαίνονται με αυξημένη συχνότητα και καθημερινή σχολαστικότητα προστατεύοντας τους εργαζόμενους μας αλλά και την δυνατότητα να συνεργαστούν με την αποθήκη και την παραγωγή ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία των πελατών μας.

ii. Ταυτόχρονα με την εφαρμογή μερικώς των μέτρων 1α και 1β αραιώνουμε ήδη τις αλληλεπιδράσεις του προσωπικού μας διατηρώντας την προστασία τους και την δυνατότητα να τροφοδοτούμε τους πελάτες μας απρόσκοπτα.

4. Επισκέπτες στο χώρο των γραφείων και εξωτερικοί συνεργάτες

i. Ρυθμίσαμε προς το αυστηρότερο τις επισκέψεις και τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικό προσωπικό & συνεργάτες με το ίδιο σκεπτικό.

ii. Εντατικοποιούμε τις ενέργειες για εποχικό προσωπικό ή/και εξωτερικούς συνεργάτες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη κατά το μέτρο του δυνατού τροφοδοσία των Πελατών μας.
Εφεδρικό Τηλεφωνικό Κέντρο & Εταιρική Πύλη Πληροφόρησης
Εκτός από τις ενέργειες που λαμβάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας μας και επομένως και των πελατών μας, επιπρόσθετα βήματα έχουν ληφθεί είτε προσωρινού (όσο διαρκεί ο ιός και οι συνέπειές του) είτε μόνιμου χαρακτήρα (θα παραμένουν δηλαδή στο διηνεκές ώστε να σας εξυπηρετούν συνεχώς).
Εκτός επομένως από τις ενέργειες που λάβαμε με στόχο την αριστοποίηση των διαδικασιών, της προστασίας του προσωπικού, της απομακρυσμένης εργασίας

✓ Για περίπτωση ανάγκης έχει ενεργοποιηθεί η εφεδρική τηλεφωνική γραμμή 2299 888 044 για την εταιρία μας, NOVACEL HELLAS ΕΠΕ. Παρακαλώ προωθείστε το εν λόγω μήνυμα εσωτερικά στον οργανισμό σας ώστε να είναι σίγουρο ότι θα μας βρίσκουν όλοι οι συνεργάτες σας

✓ θέτουμε σε άμεση λειτουργία την Εταιρική Πύλη Πληροφόρησης για τους Πελάτες μας. Η διαρκής ενημέρωσή σας για στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Πύλη (και θα προστίθενται νέα στοιχεία συν τω χρόνο) ακόμα και ώρες εκτός γραφείου ή σε περίπτωση μη δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας είναι ζητούμενο από πολλούς από εσάς και εμείς το πραγματοποιήσαμε. Αυτή η δυνατότητα θα παρέχετε στους πελάτες όχι μόνο τώρα στην έκρηξη του COVID-19 αλλά συνεχώς από σήμερα.

Σε ένα παρόμοιο μήνυμα είναι αδύνατο να καταγραφούν με πλήρη ανάλυση όλα τα μέτρα και οι εξειδικεύσεις αυτών που έχουμε πάρει. Η εταιρία όμως εργάζεται πλήρως και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε με το συγκεκριμένο μήνυμα ότι

• Παίρνουμε σοβαρά την προετοιμασία και

• Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε νέα μέτρα αναλόγως των περιστάσεων, Ενεργώντας πάντα προς διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων μας που θα εξασφαλίσει, όσο είναι δυνατόν, και την απρόσκοπτη τροφοδοσία των Πελάτων μας υπό τις κρατούσες συνθήκες. Παρακαλούμε σημειώστε και πάλι ότι είμαστε εν πλήρη λειτουργία και επομένως μπορείτε να μας στείλετε τις παραγγελίες σας και να είστε σίγουροι πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να σας ικανοποιούμε.