Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015

0
2575

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει η εταιρεία μας κατά ISO 9001:2015 και κατά FSC® από τον οργανισμό πιστοποιήσεων TUV AUSTRIA.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015

Η εταιρεία μας δίνοντας πάντα έμφαση στην Ποιότητα των Υπηρεσιών και των Προϊόντων της, που προσφέρει τόσα χρόνια στους πελάτες της με μεγάλη επιτυχία, είναι πλήρως συμμορφωμένη  με το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2015 πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA. Εφαρμόζοντας στο ακέραιο τους κανόνες του Προτύπου παρέχει το μέγιστο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα.

FSC® (Forest Stewardship Council)

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council – FSC®) είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 με στόχο την ορθολογική διαχείριση των δασών του πλανήτη και αποσκοπώντας στην προστασία τους. Στα πλαίσια της εξέλιξης της αγοράς και με γνώμονα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα διαθέτουμε πιστοποίηση κατά FSC® σε αρκετά προϊόντα μας.