Βήματα καινοτομίας κάνει η Ε.Ε.: έρχεται το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

0
2362

Πιο απλή επιχειρεί να κάνει η Ε.Ε. την πρόσβαση – κυρίως – των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών εταιρειών προς την καινοτομία, η οποία εξελίσσεται πλέον σε «διαβατήριο» επιβίωσης για το επιχειρείν. Σε αυτό στοχεύει το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο εισάγει η Ε.Ε. και θα παρέχει απλή και οικονομικά προσιτή προστασία των ευρεσιτεχνιών μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επίλυσης διαφορών.

Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει σημαντικά το κόστος της προστασίας των ευρεσιτεχνιών προς όφελος των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Έτσι αναμένεται να τονωθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και να διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσεων σε όλη την ενιαία αγορά.

Για παράδειγμα, ένα Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που καλύπτει μια περιοχή δυνητικά έως και 25 κρατών – μελών θα κοστίζει λιγότερο από €5.000 σε τέλη ανανέωσης σε διάστημα 10 ετών, αντί για το τρέχον επίπεδο κόστους της τάξης των €29.000.

Επίσης, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει και το χάσμα μεταξύ του κόστους της προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες τρίτες χώρες.

Η Ε.Ε. κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με την έναρξη της περιόδου προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας για το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ισχύ του διπλώματος. Κατά την περίοδο προσωρινής εφαρμογής, το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ολοκληρώσει τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος.

Έναρξη ισχύος 
Η λειτουργία του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, θα αρχίσει την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα μετά από την κατάθεση της τελευταίας απαιτούμενης πράξης επικύρωσης της συμφωνίας για το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

«Πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για την καινοτομία στην Ευρώπη. Το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος για να φτάσουμε μέχρι εδώ: σχεδόν 50 χρόνια συζητήσεων και μια δεκαετία από τη συμφωνία του Ενιαίου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας», τόνισε σχετικά ο κ. Μπρετόν.

Όπως εξήγησε, πλέον, με έναν επαρκή αριθμό κρατών – μελών να έχουν επικυρώσει τις απαραίτητες νομικές πράξεις, μπορεί να ξεκινήσει η προσωρινή εφαρμογή, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη κυκλοφορία του Ενιαίου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας εντός των επόμενων 12 μηνών.

Καινοτομία στην ΕΕ 
«Η Ευρώπη παράγει σήμερα μερικές από τις κορυφαίες καινοτομίες στον κόσμο. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, πρέπει να δώσουμε στις ευρωπαϊκές εταιρείες μας, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, τα κατάλληλα εργαλεία για να προστατεύσουν τις εφευρέσεις τους και να αξιοποιήσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία»,  σχολίασε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία πνευματικής ιδιοκτησίας με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

Πηγή: http://www.sepe.gr/gr/information/news/article/19416945/vimata-kainotomias-kanei-i-ee-erhetai-to-eniaio-diploma-euresitehnias-/