Αύξηση κατά 49,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2021

0
3453

Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2021 συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.06.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €3.172,1 εκατ. έναντι €2.119,3 εκατ. τον Απρίλιο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €1.052,8 εκατ., δηλαδή 49,7%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά €1.816,0 εκατ., δηλαδή 56,8% και από €3.198,8 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €5.014,8 εκατ. φέτος, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε €1.842,7 εκατ., αυξημένο κατά €763,2 εκατ., δηλαδή 70,7% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Απρ 21Απρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές3.172,12.119,31.052,849,7%
Εισαγωγές5.014,83.198,81.816,056,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.842,7-1.079,5-763,270,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών και χωρίς τα πετρελαιοειδή για το μήνα Απρίλιο του 2021. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €657,0 εκατ., δηλαδή 37,6% και ανήλθαν σε €2.406,2 εκατ. έναντι €1.749,2 τον Απρίλιο του 2020, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €1.182,9 εκατ., δηλαδή 44,7% και διαμορφώθηκαν σε €3.826,4 εκατ. φέτος έναντι €2.643,5 εκατ. πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά κατά 58,8%, δηλαδή €525,9 εκατ. και ανήλθε στο ποσό των €1.420,2 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Απρ 21Απρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές2.406,21.749,2657,037,6%
Εισαγωγές3.826,42.643,51.182,944,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.420,2-894,3-525,958,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εξαγωγές της χώρας ήταν σημαντικά αυξημένες κατά €1.850,3 εκατ., δηλαδή 18,3% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €11.949,7 εκατ. φέτος έναντι €10.099,4 εκατ. πέρυσι. Οι εισαγωγές κατέγραψαν, επίσης, αύξηση της τάξης των €2.094,2 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθαν σε €18.530,8 εκατ. έναντι €16.436,6 εκατ. πέρυσι, ενώ βάσει των ανωτέρω μεταβολών το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά €243,9 εκατ., δηλαδή 3,8% ανερχόμενο σε €6.581,1 εκατ. για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος του 2021. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 17,6%, δηλαδή €1.355,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €9.066,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €14.430,0 εκατ., αυξημένες κατά €1.728,3 εκατ., δηλαδή 13,6%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Απρ 21Ιαν-Απρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Εξαγωγές11.949,710.099,41.850,318,3%
Εισαγωγές18.530,816.436,62.094,212,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο-6.581,1-6.337,2-243,93,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι πέραν των μη ταξινομημένων προϊόντων (μείωση €2,7 εκατ., δηλαδή 1,7%), όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι αύξησαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση κατέγραψαν τα χημικά (αύξηση €356,0 εκατ., δηλαδή 22,5%), τα τρόφιμα (€209,2 εκατ., δηλαδή 12,3%), τα βιομηχανικά (€239,6 εκατ., δηλαδή 14,5%), τα μηχανήματα-οχήματα (€180,6 εκατ., δηλαδή 19,3%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€105,6 εκατ., δηλαδή 13,9%), οι πρώτες ύλες (€200,7 εκατ., δηλαδή 48,5%), τα ποτά και καπνά (€43,9 εκατ., δηλαδή 17,2%) και τα λίπη και έλαια (€24,5 εκατ., δηλαδή 10,9%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Απρ 21Ιαν-Απρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή2.913,12.362,8550,323,3%
Χημικά1.938,81.582,8356,022,5%
Τρόφιμα1.910,91.701,7209,212,3%
Βιομηχανικά1.891,71.652,1239,614,5%
Μηχ/τα-Οχήματα1.116,1935,5180,619,3%
Διαφ. Βιομηχανικά862,7757,1105,613,9%
Πρώτες Ύλες614,1413,4200,748,5%
Ποτά-Καπνά298,8254,943,917,2%
Λίπη-Έλαια249,6225,124,510,9%
Μη ταξινομημένα154,1156,8-2,7-1,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*9.036,87.679,51.357,317,7%
Σύνολο*11.949,910.042,31.907,619,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Απρ 21Απρ 20Διαφορά 21/20ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή775,1331,2443,9134,0%
Χημικά522,8418,5104,324,9%
Τρόφιμα506,9406,2100,724,8%
Βιομηχανικά503,0369,3133,736,2%
Μηχ/τα-Οχήματα300,1217,382,838,1%
Διάφ. Βιομηχανικά218,0115,2102,889,2%
Πρώτες Ύλες157,371,885,5119,1%
Ποτά-Καπνά85,068,616,423,9%
Λίπη-Έλαια63,536,826,772,6%
Μη ταξινομημένα40,433,27,221,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*2.397,01.737,0660,038,0%
Σύνολο*3.172,12.068,21.103,953,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020/2021

       Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2021, το 54% απεστάλη σε χώρες της Ε.Ε. (27) και το 46% σε Τρίτες Χώρες, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ποσοστά τον Απρίλιο του 2020 ήταν 57,6% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και 42,4% για τις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 64,8% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και σε 35,2% για τις Τρίτες Χώρες.