Εγκατάσταση του Overprint MIS στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

0
2305

         

Νέες δυνατότητες ανοίγει η εγκατάσταση του Overprint MIS στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας
– GRAPHMEDLAB του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμού παραγωγής εντύπου – λογισμικού MIS γραφικών τεχνών, επιλέχθηκε η bel για την προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση του Overprint.

Η bel είναι πρωτοπόρος, ελληνική εταιρεία παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού και παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, που εξυπηρετεί με απόλυτη συνέπεια και ποιότητα από το 1998 την αγορά των εκτυπώσεων και της συσκευασίας τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά.

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας – GRAPHMEDLAB, αναπτύσσει δράσεις και συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας με όλους τους συναφείς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

Η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος Overprint MIS, έρχεται να συμπληρώσει μία γκάμα υλικοτεχνικών υποδομών που καλύπτουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του εργαστηρίου, προσκομίζοντας πρόσθετα οφέλη, όπως:

  • –  την πρακτική εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης της εκτυπωτικής παραγωγής, στα επιμέρους παραγωγικά στάδια (προεκτύπωσης, εκτύπωσης, περάτωσης – βιβλιοδεσίας και κυτιοποιίας), όπως υλοποιείται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας (είτε πρόκειται για εμπορικό έντυπο, εκδόσεις, χάρτινη συσκευασία, ετικέτες, ή χάρτινα κύπελλα),
  • –  την εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα πρότυπα και τις νέες τεχνολογίες (όπως Industry 4.0, αυτόματη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Internet of Things (IoT) και Μηχανική Μάθηση) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, με αποτέλεσμα την καλύτερη προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας, και
  • –  νέες δυνατότητες για ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης της βιομηχανίας.

    «Είμαστε χαρούμενοι που επιλέχτηκε το Overprint MIS από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ένα σύστημα που έχει εγκαθιδρυθεί στην ελληνική αγορά, και που συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Πιστεύουμε ότι η σημαντική τεχνογνωσία που κατέχουμε, θα ωφελήσει τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο», είπε ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Global Sales & Business Development Director της bel.

    «Η εγκατάσταση του συστήματος της bel – που σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα, επιτρέπει την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων και ιδιαίτερα της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών μέσω του ερευνητικού εργαστηρίου μας, με τις καινοτομικές εφαρμογές και τεχνολογίες που υπάρχουν στους κλάδους και τη βιομηχανία των εκτυπώσεων και της συσκευασίας. Η εξοικείωση των σπουδαστών των επιστημών γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και συσκευασίας με τις σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις μας είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε οι νέοι απόφοιτοί μας της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, να προετοιμάζονται καλύτερα για την επιτυχημένη είσοδό τους στην αγορά εργασίας μετά το τέλος των σπουδών τους.

    Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, θα επιτρέψει την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στα πεδία του ολιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής μεταποίησης και παραγωγής με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών σε πολλά επίπεδα, στο πλαίσιο και του ψηφιακού μετασχηματισμού», είπε ο Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας – GRAPHMEDLAB του ΠΑΔΑ.