Νέο Δ.Σ για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

0
3583

Πρόεδρος του Συνδέσμου παραμένει η κα Αγγελική Πατρούμπα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμο ΕλληνικώνΒιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ), αναδείχτηκε μετά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσήτου, στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Το ΔΣσυγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του για την διετία 2021 –2023 έχει ως εξής:

Πρόεδρος :Αγγελική Πατρούμπα (COCA-COLA3 ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ),

Αντιπρόεδρος :Σοφία Μουσδράκα (PEPSICOHELLASMONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ),

Γενικός Γραμματέας :Μιχάλης Τσαούτος (ΕΨΑ ΑΕ),

Ταμίας :Γεώργιος Κουρτίδης (ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΕ)

Μέλη :

Διονυσία Ηλιοπούλου (COCA–COLAΕΛΛΑΣ ΑΕ),

Ανδρέας Συμεώνογλου (REDBULLHELLASΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ)

Στο νέο ΔΣ συμμετέχουν προσωπικότητεςμε εμπειρία στον κλάδο, που θα συμβάλουν στη διατήρηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται βιώσιμα και να προσφέρουν στους καταναλώτες ασφαλή και καινοτόμα προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Βασική προτεραιότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ενίσχυση του ρόλου του Συνδέσμου σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων όπως: η μετάβαση του κλάδου σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και της χώρας σε μία κυκλική οικονομία, η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής σε συνδυασμό με την προσφορά πιο υγιεινών επιλογών στους καταναλωτές καιη διατροφική επάρκεια. Από την αρχή της πανδημίας και μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες ο ΣΕΒΑ παρέμεινε ένας αξιόπιστος συνομιλητής της Πολιτείας και των Αρμόδιων Αρχών για όλα τα ζητήματα και τις προκλήσεις, που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις του κλάδου, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των εργαζομένωνκαι στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς.

Σχετικά με τον ΣΕΒΑΟ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ), αποτελεί το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Αναψυκτικών και Χυμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκπροσωπεί έναν υγιή και δυναμικό κλάδο, ο οποίος έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και της εγχώριας επιχειρηματικότητας και ενισχύει την ελληνική οικονομία τόσο σε όρους προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος όσο και σε όρους απασχόλησης. Στηρίζει την ελληνική οικονομία, καθώς η άμεσα δημιουργούμενη προστιθέμενη αξία από την παραγωγή και διανομή αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών (στοιχεία ΙΟΒΕ 2015) υπολογίζεται σε €748 εκατ., εκ των οποίων τα €436 εκατ. αφορούν στον τομέα της εστίασης. Η συμβολή του ΣΕΒΑ στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, βασίζεται στην άρτια επιστημονική έρευνα, την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και την ορθή επικοινωνία, με στόχο να διασφαλίζεται η συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων του κλάδου.

Είναι Μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Αναψυκτικών UNESDA(Union of European Soft Drinks Associations) και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ΣΕΒΑ:

Τηλ.: 210-6711177

Email: seva@sevt.gr

Website: www.seva.com.gr