Στις 8 Φεβρουαρίου η παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ για το ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών στην Κυκλική Οικονομία

0
2632

Την συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών και ειδικότερα των προϊόντων συσκευασίας, αγροτικού φιλμ και αλιευτικών πλαστικών (δίχτυα) στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, καθώς και τη ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας του κλάδου εξετάζει μελέτη του «ΙΟΒΕ», που διενεργήθηκε για λογαριασμό του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος».

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στις 8 Φεβρουαρίου 2022 και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του «Σ.Β.Π.Ε.».

Στην περίληψη της μελέτης αναφέρεται ότι: «Ο μετασχηματισμός του γραμμικού υποδείγματος παραγωγής σε κυκλικό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις τόσο στη διαχείριση των αποβλήτων όσο και στην μεταποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η εφαρμογή πολιτικών στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων για την Κυκλική Οικονομία ενέχει και σημαντικούς κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεται η ροή των πλαστικών υλικών στη χώρα, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να πληγεί χωρίς να επιτευχθούν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Το πρόγραμμα των ομιλητών θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.