ΒΕΑ: Από την διακρατική συνεργασία Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Ουγγαρίας και Ρουμανίας θα εξευρεθεί το καταλληλότερο μοντέλο διατροφικής σήμανσης

0
2218

Στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που θα βελτιώσει τη διατροφική συμπεριφορά των καταναλωτών, προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, χαιρετίζει, αυτή την κινητοποίηση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης πέντε χωρών μελών της Ε.Ε.: της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας.

Στόχος είναι η υιοθέτηση διατροφικής σήμανσης στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των τροφίμων, εναρμονισμένη με το διατροφικό περιεχόμενο του κάθε τροφίμου.

Το ΒΕΑ σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως για την Ελλάδα, είναι σημαντικό το ενιαίο σχήμα που προωθείται να μην επιφέρει αδικαιολόγητη διάκριση των τροφίμων, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη διατροφική κατάταξη ορισμένων εμβληματικών ελληνικών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, στραγγιστό γιαούρτι, μέλι, κ.λπ.).

Όπως δήλωσε, ο γενικός γραμματέας του ΒΕΑ Ιωάννης Μάνος: «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, που προστατεύει από τη μία τους καταναλωτές, με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες, από την άλλη και δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως έχει επισημάνει, πολλάκις, το ΒΕΑ μέσω της «Πρωτοβουλίας» των παραγωγικών φορέων, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση δίκαιου συστήματος αξιολόγησης των διατροφικών προϊόντων και η ταυτόχρονη πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για υιοθέτηση καλύτερων συνηθειών στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι, μετά τη συνεργασία της Ελλάδας με τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνονται οι βασικές αρχές που έχει αναπτύξει η εθνική «Πρωτοβουλία» δεκάδων φορέων, που συντονίζει το ΒΕΑ, δηλαδή:

* Η αναγκαιότητα για διατροφική εκπαίδευση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές, προσαρμοσμένες στις προσωπικές τους ανάγκες και συνθήκες

* Η εξέταση κάθε τροφίμου ως μέρος του ευρύτερου πλαισίου των καθημερινών απαιτήσεων μιας υγιεινής διατροφής

* Ο σεβασμός στη διατροφική κουλτούρα και στις τυπικές δίαιτες κάθε κράτους μέλους, με την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των παραδοσιακών τροφίμων, τα οποία διαδραματίζουν θετικό ρόλο στη διατροφή, εφόσον καταναλώνονται στην κατάλληλη ποσότητα.

Το ΒΕΑ και η «Πρωτοβουλία» θεωρούν, ότι μέσα από την διακρατική συνεργασία και την ευαισθητοποίηση των χωρών (Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Ουγγαρίας και Ρουμανίας), θα εξευρεθεί τελικά, το καταλληλότερο μοντέλο, ώστε το εναρμονισμένο σχήμα που θα επιλεγεί, να παρέχει την ορθή πληροφορία στον καταναλωτή, για το διατροφικό περιεχόμενο του τροφίμου, παρέχοντας τη δυνατότητα να κάνει ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες επιλογές και κυρίως, να αντιμετωπίζει ισότιμα τις παραγωγικές επιχειρήσεις ειδών διατροφής.

«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η «Πρωτοβουλία», παραμένουν από την πρώτη στιγμή, στη διάθεση του αρμόδιου υπουργού, κ. Γεωργαντά, ώστε να υποστηρίξουμε με όσα μέσα και τεχνογνωσία διαθέτουμε, τη σημαντική αυτή εθνική προσπάθεια και να ενημερώνουμε κατάλληλα, τους Έλληνες καταναλωτές», δήλωσε ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης.