Τώρα όλα τα συστήματα INDUSTRIAL FILLING   CAPPING   LABELLING έχουν την υπογραφή της ACMON DATA

0
3757

Η  Acmon Data είναι πλέον ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της Ιταλικής εταιρίας PMR γνωστή για τις εφαρμογές της στο χώρο της σήμανσης, πλήρωσης και πωματισμού.

Η Acmon Data έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της σήμανσης όσων αφορά τη δευτερογενή συσκευασία, προχώρησε και στην πρωτογενή έχοντας στόχο να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε ένα χώρο ιδιαίτερα απαιτητικό όπου το marketing επιτάσσει ευελιξία και προσαρμοστικότητα και σίγουρα ποιότητα στη λεπτομέρεια.

Τα συστήματα πλήρωσης υγρών, στερεών και σε μορφή σκόνης προϊόντων καθώς και πωματισμού περιλαμβάνοντας όλες τις εφαρμογές για οποιοδήποτε κάλυψη και σφράγιση προϊόντος, αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής (production process) συμπληρώνοντας με αυτό το τρόπο τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος Acmon στη σύγχρονη Βιομηχανία.

Η αποκλειστική συνεργασία με την PMR είναι προπομπός μια σειράς άλλων όπου θα φέρουν την Acmon Data σε συνδυασμό με τις εφαρμογές software που έχει αναπτύξει στο επίκεντρο της Βιομηχανικής εξέλιξης στα επόμενα χρόνια.