Πραγμάτωση Νέων Επιπέδων προϊόντων Αξίας με Εκτύπωση Συνεχούς-Τροφοδοσίας Inkjet

0
3899

                         

Εισαγωγή

Η τεχνολογία εκτύπωσης inkjet συνεχούς-τροφοδοσίας έχει εξελιχθεί σε σημείο που όχι μόνο μπορεί να παράγει σε ταχύτητες που ανταγωνίζονται την εκτύπωση κυλινδρικών offset, αλλά η ποιότητα της εικόνας και το εύρος των συμβατών υποστρωμάτων ορισμένων μοντέλων ιδιαίτερα επιτρέπουν πλέον ένα πολύ ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Η αρχική αξία του inkjet συνεχούς-τροφοδοσίας πραγματώθηκε με εφαρμογές εκτύπωσης συναλλαγών όπως λογαριασμούς και statements λόγω της ανάγκης υψηλής ταχύτητας, εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων σε uncoated χαρτί με μικρή ή αμυδρή κάλυψη μελανιού και απαιτήσεις χαμηλής ποιότητας εικόνας. Παρόμοιες παράμετροι εφαρμόστηκαν επίσης σε κάποια άμεση εκτύπωση επιστολών, ενημερώσεων και αλληλογραφίας (direct mail) και βιβλίων κατά την ίδια χρονική περίοδο.                                                                          Τα τελευταία χρόνια, οι νέες πρέσες inkjet συνεχούς-τροφοδοσίας έχουν επεκτείνει τις δυνατότητές τους στο χώρο των εκδόσεων, της τυπικής παραδοσιακά εκτύπωσης offset καλύπτοντας πια και αντίστοιχα αποθέματα της αγοράς, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας μέσω υψηλότερης ανάλυσης, δυνατότητα μεταβλητής αυξομείωσης ροής της μελάνης (variable-drop application), καθώς και της βελτιωμένης απόδοσης των τονισμών ράστερ. Μια ποικιλία από καινοτομίες από τους περισσότερους μεγάλους προμηθευτές-κατασκευαστές inkjet συνεχούς-τροφοδοσίας είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ποιότητα και να μειωθούν οι τιμές για ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση αυτών των δυνατοτήτων, τις εφαρμογές που αναπτύσσουν αυτές οι πρέσες, τις απαιτήσεις των πελατών εκτύπωσης για αυτές τις εφαρμογές και τις συστάσεις για τους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης να υιοθετήσουν την τεχνολογία inkjet συνεχούς-τροφοδοσίας.

Η Τρέχουσα Κατάσταση της Συνεχούς-Τροφοδοσίας Inkjet

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιτρέπουν νέες εφαρμογές στο inkjet συνεχούς-τροφοδοσίας. Ο Πίνακας 1 παρέχει μια επισκόπηση αυτών των δυνατοτήτων καθώς και ορισμένα σημεία που σχετίζονται με ορισμένες εφαρμογές και σχετικές διαδικασίες. Είναι σημαντική η κατανόηση με αρκετές λεπτομέρειες ώστε να προσδιορισθεί από το καθένα ποιες εφαρμογές είναι εφικτές σε αυτό τον εξοπλισμό και σύστημα παραγωγής.


Ενδεχομένως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επέκταση του εύρους εφαρμογών είναι η εκτύπωση σε χαρτί με επίστρωση. Απαιτείται επιστρωμένο χαρτί για τα περισσότερα φυλλάδια και άλλες εμπορικές εκτυπώσεις marketing, καθώς και διπλωμένες ταχυδρομικές ενημερωτικές επιστολές, καρτ-ποστάλ, κατάλογοι, ημερολόγια, περιοδικά, εξώφυλλα βιβλίων και ορισμένες μορφές άμεσης αποστολής/ταχυδρόμησης, όπως φυλλάδια, που πρέπει να εκτυπώνονται σε ματ, σατέν ή γυαλιστερό επιστρωμένο χαρτί. Αυτή η σημαντική καινοτομία και δυνατότητα, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακά βελτιωμένη ανάλυση της εικόνας, παρέχει μια ευρεία γκάμα νέων εφαρμογών που είναι δυνατές σε πρέσες inkjet συνεχούς-ροής τροφοδοσίας.

Η ανάλυση της απεικόνισης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την απόδοση ευκρινών εικόνων, ομαλών πλακάτων και διαβαθμίσεων και εξομοίωσης χρωμάτων Pantone. Μια ανάλυση 1200 x 1200 dpi συνήθως παρέχει ευνοϊκά αποτελέσματα σχετικά με αυτούς τους παράγοντες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό που επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. Η εφαρμογή μεταβλητού μεγέθους κουκκίδων μπορεί επίσης να βελτιώσει την εικόνα. Οι εφαρμογές που επωφελούνται από την βελτιωμένη ανάλυση περιλαμβάνουν την παροχή εμπορικών εξασφαλίσεων, ταχυδρομικές κάρτες άμεσης ταχυδρόμησης, καταλόγους, περιοδικά, εξώφυλλα βιβλίων και βιβλία.

Η επέκταση σε νέες εφαρμογές προωθείται περαιτέρω με τη δυνατότητα εκτύπωσης σε ένα ευρύ φάσμα υλικών – από μόλις 40 gsm για ορισμένα βιβλία και εκδόσεις δημοσιεύσεων – έως 350 gsm που χρησιμοποιούνται για ορισμένους τύπους εξωφύλλων βιβλίων και καρτ-ποστάλ άμεσης αλληλογραφίας.

Τέλος, οι περιοχές εκτύπωσης μεταξύ 106 cm πλάτους έως 182 cm μήκους (frame εκτύπωσης) είναι περισσότερο χρήσιμες στην εκτύπωση βιβλίων, όπου ορισμένα 16σελιδα και άνω σχήματα που χρησιμοποιούνται σε υπάρχοντα περιβάλλοντα εκτύπωσης βιβλίων με κυλινδρικές offset μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ίδια σχήματα μοντάζ και σελιδοποίησης για να ταιριάζουν με τις υπάρχουσες ροές εργασίας φινιρίσματος για μικρότερες εκδόσεις βιβλίων. Αυτές οι διευρυμένες επιφάνειες εκτύπωσης επιτρέπουν επίσης και άλλες μορφές εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές marketing, εξώφυλλα βιβλίων, αλληλογραφίες/επιστολές και καταλόγους.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επέκταση του εύρους εφαρμογών που παράγονται σε πρέσες inkjet συνεχούς-ροής τροφοδοσίας είναι η ικανότητα εκτύπωσης επιστρωμένου χαρτιού.

 Κατανοώντας τις Απαιτήσεις των Πελατών

Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες μεταξύ των πελατών εκτύπωσης στο ότι το αποτέλεσμα της εκτύπωσης πρέπει να πληροί τα πρότυπα τους για ποιότητα εικόνας, χρονική απόκριση, ακρίβεια δεδομένων και κόστος. Αυτές οι απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό της εφαρμογής εκτύπωσης, την καθετοποιημένη βιομηχανία, τις απαιτήσεις εξατομίκευσης / ομαδοποίησης και άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις προδιαγραφές εργασίας και τις παραμέτρους, όπως τύπος χαρτιού, ποσότητα, φινίρισμα κ.λπ.

Λόγω αυτού του ποικίλου χαρακτήρα των απαιτήσεων, οι επιτυχημένοι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης (print service providers – PSPs) έχουν αποκτήσει εξειδίκευση στις εφαρμογές εκτύπωσης που υποστηρίζουν – είτε ειδικεύονται μόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως εκτύπωση βιβλίων ή  αλληλογραφία αποστολών (direct mail), ή είναι πιο εξιδεικευμένοι εκτυπωτές στις εμπορικές εργασίες και έχουν εμπειρία σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτή η εξειδίκευση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των PSPs, καθώς οι πελάτες εκτύπωσης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη γνώση τους σχετικά με τις διαδικασίες εκτύπωσης και την τεχνολογία και συχνά το εκτιμούν όταν επιλέγουν παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης σαν συνεργάτες τους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της NAPCO, οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης (PSPs) με διψήφιο αριθμό αύξησης πωλήσεων είναι αυτοί που επεκτείνουν τις υπηρεσίες παροχών τους (Σχήμα 1).

Οι επιτυχημένοι Πάροχοι Υπηρεσιών Εκτύπωσης (PSPs) έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία μέσω της κατανόησης των απαιτήσεων των πελατών τους σχετικά με την ποιότητα εικόνας, τα υποστρώματα εκτύπωσης και το φινίρισμα. Οι PSPs που σκέφτονται να επενδύσουν σε τεχνολογία inkjet συνεχούς- ροής τροφοδοσίας πρέπει να κατανοήσουν ότι όχι μόνο η τεχνολογία μπορεί να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις των πελατών στο πλαίσιο μικρότερων εκτυπώσεων, αλλά και πώς μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες ενσωματώνοντας εξατομικευμένο ή / και προσαρμοσμένο ανά περίπτωση περιεχόμενο. Η κατανόηση της μηχανικής και της εφοδιαστικής διαχείρισης και διαδικασίας διαφόρων εφαρμογών εκτύπωσης, καθώς και η πρόθεση και ο σκοπός τους, δίνει στον Πάροχο Υπηρεσιών Εκτύπωσης (PSP) πολύτιμη αξιοπιστία. Οι ακόλουθες ενότητες θα αναδείξουν αυτές τις δυνατότητες και ευκαιρίες καθώς σχετίζονται με την Εκδοτική Δραστηριότητα, την άμεση αλληλογραφία επιστολών (direct mail) και τις εφαρμογές μάρκετινγκ.

Οφέλη από Μικρές-Μεσαίες Εκδόσεις Βιβλίων και Περιοδικών

Τα βιβλία και τα περιοδικά είναι δύο σημαντικές εφαρμογές εκτύπωσης στον τομέα των εκδόσεων. Ενώ οι εφημερίδες είναι τεχνικά μια άλλη εφαρμογή που πρέπει να ληφθεί υπόψη, τείνουν να είναι πιο εξειδικευμένες και να παράγονται λιγότερο συχνά σε παραδοσιακές εμπορικές εκτυπωτικές επιχειρήσεις.

Βιβλία

Η ψηφιακή εκτύπωση προσφέρει πολλά οφέλη στους εκδότες βιβλίων και στις εκτυπωτικές επιχειρήσεις. Οι δύο κορυφαίοι λόγοι για τους οποίους οι εκδότες συμμετέχουν σε μια έρευνα της NAPCO (Σχήμα 2) εκτύπωσης βιβλίων σε ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες είναι «η μείωση του κόστους κύκλου ζωής της αποθήκευσης και επιστροφών βιβλίων» και «μια πιο οικονομική μέθοδος εκτύπωσης μικρών και μεσαίων εκδόσεων βιβλίων από ό,τι η αναλογική εκτύπωση offset». Αυτός ήταν ο οδικός χάρτης της ψηφιακής εκτύπωσης βιβλίων από τότε που τα ψηφιακά πιεστήρια υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά από τη βιομηχανία. Αρχικά, οι ψηφιακές έγχρωμες πρέσες γραφίτη (toner) ήταν οι μόνες ψηφιακές μηχανές εκτύπωσης που μπορούσαν να εκτυπώσουν με αποδεκτή ποιότητα στις απαιτούμενες παραγγελίες. Το μειονέκτημα, ωστόσο, ήταν ότι αυτές οι πρέσες ήταν σε θέση να εκτυπώσουν πολύ μικρές παραγγελίες βιβλίων. Στην αγορά αντίθετα των εκπαιδευτικών βιβλίων με κείμενο, μια μικρή/μεσαία παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει 2.000 βιβλία των 350 σελίδων που ισοδυναμεί με 700.000 περίπου σελίδες. Ένα τιράζ αυτού του μεγέθους είναι ογκώδης παραγωγή για ένα ψηφιακό ακόμα και υψηλής ταχύτητας έγχρωμο πιεστήριο φύλλου, με τον όγκο αυτό να είναι περίπου ο συνολικός όγκος που μπορεί να παραχθεί σε τέτοιες μηχανές σε έναν ολόκληρο μήνα. Εξαιτίας αυτού, οι έγχρωμες ψηφιακές πρέσες σε μορφή φύλλων A3 είναι περιορισμένες αντικειμενικά όσον αφορά τις παραγόμενες ποσότητες που είναι ακόμη δυνατές χωρίς καν να εξετάσουμε την οικονομική διάσταση – για παράδειγμα, το κόστος χαρτιού που σχετίζεται με τα αναγκαία φύλλα είναι σημαντικά υψηλότερο από τους ρόλους χαρτιού. Επιπλέον, παραγγελίες αυτού του μεγέθους θα απαιτούσαν σχεδόν συνεχή παραγωγή τεσσάρων ημερών σε μια υψηλής παραγωγής ψηφιακή έγχρωμη πρέσα σχήματος A3 για να ολοκληρωθεί η εργασία. Ένας Πάροχος Υπηρεσιών Εκτύπωσης (PSP) θα πρέπει να έχει πολλαπλές πρέσες τέτοιου τύπου για να εκτυπώσει την εργασία ψηφιακά.

Με την έλευση των πιεστηρίων inkjet συνεχούς-ροής τροφοδοσίας, τιράζ αυτού του μεγέθους μπορούν να παραχθούν σε λίγες ώρες και όχι ημέρες. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος τύπος πιεστηρίου που μπορεί να εκτυπώσει 3.000 όψεις το λεπτό, μπορεί να παράγει 700.000 όψεις σε τέσσερις ώρες. Επιπλέον, αυτές οι πρέσες είναι επίσης ικανές να παράγουν μεγαλύτερα τιράζ ενώ παραμένει εφικτό οικονομικά.

Αρχικά, τα έγχρωμα ψηφιακά εκτυπωτικά πιεστήρια φύλλου με γραφίτη (toner) ήταν τα μόνα που μπορούσαν να εκτυπώσουν αποδεκτή ποιότητα εκτύπωσης για τους εκδότες βιβλίων αλλά οι δυνατότητες του τιράζ ήταν περιορισμένες.                Η εκτύπωση Inkjet αναιρεί αυτό το περιορισμό.

Αυτά τα πιεστήρια, με τη βελτιωμένη ποιότητα εκτύπωσης και το ευρύτερο φάσμα υποστρωμάτων, μπορούν να παράγουν αποτελέσματα που πληρούν τις απαιτήσεις των εκδοτών για τους περισσότερους τύπους βιβλίων. Τα βιβλία με κείμενο έχουν απαιτήσεις που σχετίζονται με το πάχος, την αδιαφάνεια και την ποιότητα του χαρτιού, καθώς και την ανθεκτικότητα του φινιρίσματος (η οποία συχνά είναι σκληρή στο περίβλημα). Οι πρέσες inkjet συνεχούς-ροής τροφοδοσίας είναι πλέον σε θέση να πληρούν αυτά τα πρότυπα, ενώ εξακολουθούν να είναι παραγωγικές και οικονομικά συμφέρουσες. Μια ερευνητική μελέτη της NAPCO διαπιστώνει ότι η ψηφιακή εκτύπωση δεν αναφέρεται μόνο στη κοινή μορφή εκτύπωσης των βιβλίων, αλλά είναι επίσης και μια μοναδική μέθοδος εκτύπωσης βιβλίων σε πολλές ειδικές περιπτώσεις και μοναδικές κατηγορίες και η χρήση της συνεχώς αυξάνεται (Σχήμα 3).

Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των εκδοτών βιβλίων (86%) δέχονται τώρα την ψηφιακή εκτύπωση ως τυπική διαδικασία για την παραγωγή βιβλίων.

Ενώ η ψηφιακή εκτύπωση είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πια μέθοδος, όπως αναφέρθηκε από 174 εκδότες βιβλίων που ρωτήθηκαν το 2018, οι ερωτηθέντες εκτυπωτές βιβλίων αναμένουν να δουν σημαντική αύξηση της παραγωγής βιβλίων σε πιεστήρια inkjet συνεχούς-ροής τροφοδοσίας (Πίνακας 2), μετατοπίζοντας τον όγκο που εκτυπώνεται τόσο σε offset όσο και σε ψηφιακά πιεστήρια toner. Οι κορυφαίοι λόγοι πίσω από αυτό, σύμφωνα με την έρευνα (Σχήμα 4), είναι η ανάγκη να είναι πιο παραγωγικοί και να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση για μικρότερα τιράζ.

  1. Ποιοι είναι οι τρεις κορυφαίοι λόγοι που είτε αγοράσατε είτε σκέφτεστε να αγοράσετε ένα πιεστήριο inkjet για εκτύπωση βιβλίων ? n=29 Εκτυπωτές βιβλίων που είτε αγόρασαν είτε σκέφτονται να επενδύσουν σε πιεστήριο inkjet για να εκτυπώνουν βιβλία              Source: The Role of Inkjet Printing in Powering Industry 4.0 in Book Publishing, BMI/NAPCO Research 2019