Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

0
5136

Στην περαιτέρω ανοδική πορεία των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει η σταδιακή βελτίωση του εγχώριου φορολογικού συστήματος, που ξεκίνησε με την ψήφιση και δημοσίευση Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 A’/12.12.2019) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Βεσυρόπουλο εκφράζει την ικανοποίησή του καθώς ο νέος νόμος που ισχύει πλέον και τυπικά κινείται αναμφίβολα προς την σωστή κατεύθυνση και περιλαμβάνει πολλά θετικά μέτρα για την επιχειρηματικότητα που αποτελούσαν και διαχρονικά αιτήματα του ΣΕΒΕ.

Μέτρα που επιτρέπουν και τα νέα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας όπως η μείωση του εταιρικού φόρου και της φορολογίας των μερισμάτων θα συμβάλλουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων σε σχέση με τις γειτονικές χώρες και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ακόμη και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα του 2018, αν και ακόμη περιορισμένη, θα φέρει μείωση της δόσης του φόρου Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται από τον ΣΕΒΕ στην κατάργηση της εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75 στις πάσης φύσης χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων από χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (άρθρο 67 πργφ.1), και ιδίως στις συμβάσεις factoring και leasing.

Πέρα από τη συρρίκνωση των δημόσιων εσόδων και τις επιπτώσεις στις εταιρίες του κλάδου, η επιβολή της εισφοράς και στις συμβάσεις αυτές αύξησε περαιτέρω το συνολικό κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων (με ιδιαίτερη επίπτωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό).

Baσικό αίτημα του ΣΕΒΕ ήταν και συνεχίζει να είναι η πλήρης κατάργηση της εισφοράς, επόμενο δε βήμα της προτεινόμενης κατάργησης ο ΣΕΒΕ ζητά να αποτελέσει η κατάργησή της στην χρηματοδότηση-ασφάλιση εξαγωγικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Ο ΣΕΒΕ εκφράζει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών την επιθυμία του για περαιτέρω αποδοχή των αιτημάτων του στο πλαίσιο και της διαβούλευσης για τη φορολογική μεταρρύθμιση που προηγήθηκε, εφόσον οι γενικότερες δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και όποιων άλλων νέων προτάσεων προκύψουν στο μέλλον, προς όφελος της επιχειρηματικότητας που παράγει και εξάγει και πρέπει να είναι διεθνώς ανταγωνιστική, συνδυαστικά με άλλα μέτρα από την Κυβέρνηση συνολικά, όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους και η εν γένει βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.