Η Mondelēz International επιταχύνει την πρόοδό της στην επίτευξη των στόχων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση

0
3324

Η Mondelēz International δημοσίευσε την Έκθεση για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESGSnacking Made Right 2020, επισημαίνοντας πως η διαφοροποιημένη προσέγγιση της εταιρείας συμβάλλει εμπράκτως στην πρόοδό της σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι των φιλόδοξων στόχων του 2025 και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προσέγγιση της Mondelēz International στο ESG επιτρέπει στην εταιρεία να οικοδομήσει μια βιώσιμη επιχειρηματική λειτουργία και να παρέχει διαρκή αλλαγή σε κλίμακα, δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς που μπορεί να έχει τoμεγαλύτερο αντίκτυπο, εστιάζοντας σε καινοτόμες και μετρήσιμες λύσεις, και ενισχύοντας τη συνεργασία για την προώθηση ενός ευρύτερου μετασχηματισμού σε ολόκληρο τον κλάδο. Το τρίπτυχο για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση δίνει υπόσταση στις αξίες της Mondelēz International, είναι ενσωματωμένο σε όλη την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και είναι ο πυρήνας του σκοπού της, βάσει του οποίου η Mondelēz International δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν το σνακ τους με το σωστό τρόπο παρέχοντας το σωστό σνακ, για τη σωστή στιγμή, φτιαγμένο με το σωστό τρόπο.

«Το Snacking Made Right είναι μέρος όλων όσων κάνουμε στη Mondelēz International. Μας ωθεί να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, να προστατεύουμε τους πόρους μας και να παρέχουμε θετικές στιγμές στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelēz International. «Πέρυσι ο σκοπός μας ήταν πιο σημαντικός από ποτέ και μας ώθησε να συνεχίσουμε να προωθούμε τις δεσμεύσεις μας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση και να επεκτείνουμε τους ισχυρούς στόχους μας. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην οικοδόμηση μιας εταιρείας σνακ που προάγει τη βιωσιμότητα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, ενώ είμαστε περισσότερο διαφορετικοί, δίκαιοι, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, και είμαστε αφοσιωμένοι στην επιτάχυνση των προσπαθειών μας να οδηγήσουμε την κατηγορία των σνακ στο μέλλον.»

Οι συνεχείς προσπάθειες της Mondelēz International για θετική αλλαγή οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα με αντίκτυπο, όπως βελτιωμένα προγράμματα βιώσιμης προμήθειας πρώτων υλών, σημαντική μείωση εκπομπών και αποβλήτων και ισχυρότερη σύνδεση με καταναλωτές και πελάτες. Τον περασμένο χρόνο, η εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο έναντι των στόχων αειφορίας και ευημερίας και ξεπέρασε πολλούς στόχους, όπως:

Βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών

 • 68% του όγκου κακάο προμηθεύεται με βιώσιμο τρόπο μέσω του προγράμματος προμήθειας Cocoa Life
 • 98% του φοινικέλαιου προέρχεται από προμηθευτές που ευθυγραμμίζονται με το «Σχέδιο Δράσης για το Φοινικέλαιο 2020» της Mondelēz International

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 • 20% μείωση του CO2 στην παραγωγική δραστηριότητα, υπερβαίνοντας το στόχο του 15%
 • 30+% μείωση στη χρήση νερού προτεραιότητας, υπερβαίνοντας το στόχο του 10%
 • 30+% μείωση των συνολικών αποβλήτων στην παραγωγική δραστηριότητα, υπερβαίνοντας το στόχο του 20%

Καινοτομία στη συσκευασία

 • 94% των συσκευασιών είναι σχεδιασμένο για να είναι ανακυκλώσιμο

Ευεξία

 • 16% εσόδων προέρχεται από τα σνακ που επιτρέπουν τον έλεγχο μερίδας

Υποστήριξη με θετική κοινωνική επίδραση

 • Δημιουργία της πλατφόρμας Sustainable Futures για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης θετικής επίδρασης για τους ανθρώπους και τον πλανήτη μέσω καινοτόμων κοινωνικών επενδύσεων και συνεργασιών
 • Προσφορά άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως για τις προσπάθειες ανακούφισης κατά του Covid-19, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δωρεάς δύο εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του αγώνα της Ινδίας κατά της πανδημίας

Επιτάχυνση της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης

Επιπλέον, η Mondelēz International εντείνει τη δέσμευσή της για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη και μέσω της Έκθεσης Snacking Made Right 2020 παρουσιάζει την πρόοδο της σε αυτόν τον τομέα. Το 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις της εταιρείας, της στήριξης επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες και κοινωνικές μειονότητες με ένα δισεκατομμύριο δολάρια και καθώς και του διπλασιασμού εκπροσώπησης των μαύρων στελεχών σε διοικητικές θέσεις στις ΗΠΑ έως το 2024, ενώ διόρισε επίσης τον πρώτο Παγκόσμιο Διευθυντή για την Ποικιλομορφία και τη Συμπερίληψη (Chief Diversity & Inclusion Officer).

Η Έκθεση Snacking Made Right της Mondelēz International επιβεβαιώνει επίσης τους περιβαλλοντικούς στόχους της εταιρείας για το 2025, ενδεικτικά:

Κακάο

 • 100% του όγκου κακάο που απαιτείται για την παραγωγή σοκολάτας να προέρχεται από το πρόγραμμα βιωσιμότητας Cocoa Life

Άνθρακας

 • Μείωση κατά 10% των εκπομπών CO2

Συσκευασίες

 • 100% των συσκευασιών που σχεδιάζονται να είναι ανακυκλώσιμες με σχετική επισήμανση που θα περιλαμβάνει πληροφορίες ανακύκλωσης

«Έχουμε μια ξεκάθαρη και ξεχωριστή προσέγγιση για τη βιωσιμότητα, μια προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική μας στρατηγική για τα θέματα που είναι ουσιαστικής σημασίας για εμάς ως εταιρεία», δήλωσε η Christine Montenegro McGrath, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Βιωσιμότητας στη Mondelēz International. «Προχωρώντας προς τα εμπρός, θα συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, δίνοντας προτεραιότητα σε τομείς που μπορούμε να έχουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο, αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες, μετρώντας την πρόοδό μας και επενδύοντας σε λύσεις με δυνατότητα κλιμάκωσης, ενώ παραμένουμε ευέλικτοι και ανοιχτοί σε νέες ιδέες, ώστε να μπορούμε να ωθήσουμε προς μια διαρκή και ουσιαστική αλλαγή σε κλίμακα.»

Για την πλήρη Έκθεση ή για τον πίνακα ελέγχου απόδοσης, ανατρέξτε στην Έκθεση Snacking Made Right Right.