Η παραγωγή τα επόμενα χρόνια με εκτύπωση 3D

0
4620

Μόλις πριν από μερικά χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι η 3D εκτύ-
πωση ήταν κατάλληλη για την κατασκευή πρωτότυπων, εργαλείων ειδικών χρήσεων και ανταλλακτικών. Κατά την προσεχή δεκαετία, θα δούμε την προσθετική κατασκευή (AM) να αποδεικνύει τη δύναμή της στη μαζική παραγωγή.

Η επόμενη δεκαετία θα αλλάξει πιθανότατα τα οικονομικά της 3D εκτύπωσης και της προσθετικής κατασκευής (AM). Ο Ric Fulop, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής
της Desktop Metal, κάνει μια σειρά προβλέψεων για το μέλλον της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της προσθε- τικής κατασκευής στη διάρκεια της δεκαετίας του 2020.

Αφενός, πιστεύει ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι αρκετά εξελιγμένη, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, η μαζική παραγωγή με
προσθετική κατασκευή (AM) θα γίνει πραγματικότητα και θα πάψει να είναι μια απλή υπόσχεση. Γενικά, επικρατούσε η άποψη ότι η προσθετική κατασκευή ήταν υπερβολικά ακριβή για να μπορεί να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές μεθόδους. Ο Fulop πιστεύει ότι αυτό πλέον δεν ισχύει.

Τι άλλαξε; Ο Fulop υπογραμμίζει ότι το κόστος της τεχνολογίας της 3D εκτύπωσης μειώνεται, καθώς τα 3D υλικά γίνονται λιγότερο δαπανηρά και με μεγα- λύτερη ποικιλία, αλλά και βελτιώνεται αισθητά ο εξοπλισμός της 3D εκτύπωσης. Μιλήσαμε περαιτέρω μετον Fulop και τον ρωτήσαμε για τις προβλέψεις του
για την 3D εκτύπωση και την προσθετική κατασκευή
(AM) κατά την επόμενη δεκαετία.

Νέος Ορίζοντας της προσθετικής κατασκευής (AM) Design News: Εξηγήστε μας την πρόβλεψή σας ότι ο νέος ορίζοντας της προσθετικής κατασκευής θα είναι σε λειτουργικές εφαρμογές τελικής χρήσης και μαζική παραγωγή Ric Fulop: Υπάρχει μία μακρά πορεία στην εξέλιξη της βιομηχανίας της προσθετικής κατασκευής και είμαι ενθουσιασμένος που είμαστε σε θέση να κάνουμε πράγματα τώρα τα οποία δεν ήταν εφικτό να γίνουν στο παρελθόν. Η βιομηχανία της 3D εκτύπωσης υπάρχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια και έχει εισέλθει στο
χώρο της παραγωγής πρωτοτύπων και των εξαρτημάτων και συναρμολόγησης με ισχυρή διείσδυση. Αλλά, δεν έχουμε καν ξύσει την επιφάνεια.

Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τον επόμενο ορίζοντα της προσθετικής κατασκευής. Κατά τη διάρ- κεια του επόμενου έτους και της επόμενης δεκαετίας, περιμένω να δω την ανάπτυξη από αυτόν τον υποτομέα των εξαρτημάτων στήριξης και συναρμολόγησης και πρώιμων περιπτώσεων χρήσης σε μαζική παραγωγή, ανταλλακτικά και λειτουργικές εφαρμογές τελικής χρήσης για εξαρτήματα που καθιερωμένα κατασκευάζονται με άλλες τεχνικές κατασκευής. Η βιομηχανία είναι τώρα αρκετά ώριμη ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε μηχανές που πραγματικά αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες σε προϊόντα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι καθημερινά.

Προσθετική κατασκευή (AM) σε ανταγωνισμό με την καθιερωμένη μαζική παραγωγή Design News: Πώς η εξέλιξη της 3D εκτύπωσης θα βοηθήσει την προσθετική κατασκευή να ανταγωνιστεί την καθιερωμένη διαδικασία κατασκευής;

Fulop: Ο τομέας των κατασκευών έχει μία κλιμάκωση. Έχετε δει το πρώτο κύμα της υιοθέτησης της τεχνολογίας της 3D εκτύπωσης, κυρίως στην επικύρωση του σχεδιασμού, στην κατασκευή πρωτότυπων, εξαρτημάτων στήριξης και συναρμολόγησης, και μερικών εφαρμογών εργαλείων καθιστώντας το εργοστάσιο πιο παραγωγικό. Και αν κοιτάξετε το σύνολο των δαπανών παραγωγής σήμερα, λιγότερο από το 5% είναι σε κατασκευή πρωτοτύπων, στην ανάπτυξη προϊόντων ή εργαλείων, και εδώ είναι που η προσθετική κατασκευή (AM) έχει παίξει σημαντικό ρόλο μέχρι σήμερα.

Για τη 3D εκτύπωση στην επόμενη δεκαετία, μπαίνουμε σε μια εκθετική καμπύλη για το λόγο ότι η τεχνολογία είναι πιο προσιτή, υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις χρήσης και περισσότερη προσφορά πρώτων υλών, παράγοντες που ανοίγουν το χώρο των εφαρμογών. Αυτό καθιστά δυνατή αυτή τη νέα αγορά, η οποία ξεκινά από αυτή την πρώιμη συνιστώσα στα τωρινά εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά τελικού προορισμού. Τώρα, το 95-99% των δαπανών της 3D εκτύπωσης θα πηγαίνει στην κατασκευή των εξαρτημάτων που θέλετε να κατασκευάσετε.

Αλλάζοντας το σχεδιασμό των προϊόντων

Design News: η προσθετική κατασκευή αλλάζει τη φύση του σχεδιασμού του προϊόντος;

Fulop: Απολύτως. Ένα από τα πράγματα που είναι μοναδικά για την προσθετική κατασκευή είναι ότι σας απαλλάσσει από την τυραννία των εργαλείων επεξεργασίας. Τα εργαλεία επεξεργασίας ήταν εξαιρετικά επειδή μείωναν το κόστος ανά κομμάτι, αλλά σας δίνουν ένα μεγάλο προκαταβολικό κόστος και περιορίζουν το τι μπορεί να κάνει το προϊόν σας από την άποψη της ελευθερίας του σχεδιασμού. Το μεγάλο προσόν της προσθετικής κατασκευής (AM) είναι ότι τώρα αρχίζουμε να κάνουμε σχεδιασμό που είναι ολοκληρωτικά βασισμένος στη φυσική ή τα μαθηματικά

.
Τώρα μπορείτε πραγματικά να επιτύχετε το σχήμα που θέλετε, ελαφρύ για να πάρετε την απόδοση που χρειάζεστε και, με τα τελευταία εργαλεία σχεδιασμού όπως τον παραγωγικό σχεδιασμό, μπορείτε πραγματικά να κάνετε απίστευτα πράγματα. Όταν οι άνθρωποι θα κοιτάζουν πίσω στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, σε 50 χρόνια από τώρα, θα συζητούν λιγότερο για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και περισσότερο για το πώς αφαιρέσαμε το 30-50% του υλικού που είχαμε στα αυτοκίνητα και πώς όλα έγιναν πιο αποδοτικά.

Συνέντευξη του κ. Rik Fulop, CEO Desktop Metal
Από το designnews.com