Παλετόραφα Pallet Packing

0
5105

Βαρέος τύπου SPN

Η συνεχής εξέλιξη του τρόπου διακίνησης των εμπορευμάτων τα τελευταία χρόνια, η παλετοποίηση και οι ανάγκες της αγοράς οδήγησαν πολλές εταιρείες να δημιουργήσουν μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους.

Η εταιρεία μας έδωσε τη λύση, παράγοντας συστήματα βαρέος τύπου racking pallet από χάλυβα γαλβανισμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο. Αυτά τα συστήματα είναι υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών και εκμεταλλεύονται το μέγιστο ύψος των αποθηκών, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια στους χώρους αυτούς.

  • Εκμετάλλευση επιφάνειας.
  • Εκμετάλλευση χώρου.
  • Ταχύτητα επιλογής εμπορευμάτων.
  • Άμεση πρόσβαση παλλετών.
  • Ευκολία ελέγχου εμπορευμάτων.
  • Ασφάλεια εργαζομένων.
  • Ασφάλεια εμπορευμάτων.

www.ebem.gr