ΚΕΟΣΟΕ: Σημαντική αύξηση των αποστολών και εξαγωγών ελληνικών οίνων

0
1365

Σημαντικά αυξημένες τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα ήταν οι εξαγωγές ελληνικού οίνου το 2022 έναντι του 2021 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εξαγωγών οίνου της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Κατά 16,79% αυξήθηκαν σε αξία (98.972.279 ευρώ/2022 – 84.745.745 ευρώ/2021) οι εξαγωγές οίνου, και 6,61% σε ποσότητα (29.870 τόνοι/2022 – 28.018 τόνοι/2021).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα εξαγωγικά μεγέθη του 2022 σε σχέση με το 2021, παρουσιάζουν άνοδο επίσης σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας σε αξία, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 25,45%, ενώ αύξηση παρουσιάζει το 2022 και όσον αφορά τις ποσότητες σε σύγκριση με τον Μ.Ο. 5ετίας, σε ποσοστό 3,03%.

Αυξημένες κατά 10,43% είναι οι αποστολές ως προς την ποσότητα των ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (19.875 τόνοι/2021 – 21.848 τόνοι/2022), παράλληλα όμως μείωση κατά 6,10% παρατηρείται και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται στην μετατόπιση του χαρακτηρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου από χώρα της ΕΕ στις Τρίτες Χώρες, γεγονός που ισχύει για την μικρή θετική μεταβολή των μεγεθών της ΕΕ σε αξία.

Σε αξία οι ελληνικές αποστολές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. το 2022 παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 21,45% (46.893.405 ευρώ/2021 – 56.707.869 ευρώ/2022), όπως επίσης παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 8,17% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Στην ίδια κατηγορία σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά +9,98% (2,35 ευρώ/κιλό/2021 – 2,58 ευρώ/κιλό/2022).

Ελαφρά μείωση της τάξης του 2,71% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες, (8.143 τόνοι/2021 – 7.922 τόνοι/2022), ενώ αύξηση καταγράφεται κατά 41,06% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Σε θετικό έδαφος και οι εξαγωγές σε αξία προς Τρίτες Χώρες που ανέρχεται σε ποσοστό 11,07% (38.052.340 ευρώ/2021 – 42.264.410 ευρώ/2022), ενώ αύξηση 58,69% καταγράφεται σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Τέλος αξιοσημείωτα αυξητική καταγράφεται η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2022 παρουσιάζει αύξηση κατά 14,17% (4,67 ευρώ/κιλό/2021 – 5,34 ευρώ/κιλό/2022), ενώ η αυξητική τάση της μέσης τιμής μονάδος καταγράφεται σε σχέση και με την προηγούμενη 5ετία που ανέρχεται σε 12,33% (Μέσος Όρος τιμής 5ετίας 4,75 ευρώ/κιλό).

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων ανά χώρα, η ώθηση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών οίνων, προς τις ΗΠΑ.